Govorimo znakovni (Hrvatski znakovni jezik)

Komunikacija je osnovna potreba svakog čovjeka. Osobe oštećena sluha zakinute su upravo za tu osnovnu potrebu.Njihova govorna komunikacija je nerazumljiva, pismena slaba, a također i znakovna. Znanje je ukupnost činjenica, informacija i vještina koje je osoba stekla iskustvom i obrazovanjem, najčešće čitanjem, gledanjem i slušanjem. Osobe oštećena sluha ograničene su za značajni dio informacija koje se prenose komunikacijom tj. procesom izmjene informacija preko dogovorenog sustava znakova, u našoj kulturi najčešće verbalnim znakovima, što je za gluhe i najveći problem.Upravo iz tog razloga edukacije pomažu osobama oštećena sluha ali i okolini za ostvarivanje bolje međusobne komunikacije. Stoga znakovni jezik pripada svima i čujućim osobama, kako bi ostvarili kontakt s onima koji ne čuju dobro ili uopće.

Nedostatak sluha smanjuje mogućnost primanja informacija,a nemogućnost ravnopravnog korištenja "materinjeg jezika"-znakovnog jezika, stavlja takve osobe u položaj diskriminirane grupacije u široj socijalnoj sredini. Priznavanjem znakovnog jezika, kao prirodnog i potpunog sredstva komunikacije za osobe oštećena sluha, dobiva se na kvaliteti njihove integracije u širu socijalnu sredinu, te im olakšava dostupnost u obrazovanju, zapošljavanju i većem broju informacija. Učenje znakovnog jezika i njegovim usvajanjem omogućavamo pravo na izbor načina komuniciranja radi najkvalitetnijeg primanja informacija, a kroz podučavanje djece, odraslih, tumača i edukatora.

Cilj :
- uklučivanjem djece i odraslih korisnika kroz radionice upoznati i podučavati sa znakovnim jezikom.Senzibilizirati javnost za probleme s kojima se nagluhe i gluhe osobe susreću u svakidašnem životu.
- osigurati pravo nagluhih i gluhih osba na ravnopravno uključivanje u sva područja društvenog života pružanjem pomoći i podrške  u prevladavanju komunikacijskih barijera.

Glavne aktivnosti :
- jednom tjedno provoditi radionice Hrvatskog znakovnog jezika(od 1. veljače do 18 lipnja 2013. godine);
- izrada tiskanih materijala, brošura  o korištenju znakovnog jezika u svakodnevnom životu gluhih i nagluhih,te ostalih  članova društvene zajednice;
- izrada plakata Govorimo znakovni itd.

Projekt se provodi u suradnji sa Narodnom knjižnicom "Petar Preradović" Bjelovar uz financijsku potporu Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije.