Inicijalno predstavljanje standarda kvalitete socijalnih usluga

Inicijalno predstavljanje standarda kvalitete socijalnih usluga

U cilju jačanja kapaciteta saveza i lokalnih udruga, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH organizirala je 7. svibnja 2015. godine u Hotelu „Westin“ u Zagrebu Inicijalno predstavljanje standarda kvalitete socijalnih usluga Edukacija se provodila u dva modula: Prikaz standarda kvalitete i smjernica za njihovo provođenje te praktična vježba za primjenu standarda. Kako primjenjivati standarde kvalitete i smjernice za njihovo uvođenje te mjerila za utvrđivanje usklađenosti sa standardima kvalitete socijalnih usluga prikazala je Kristina Brkljača, socijalna radnica u SOIH-u. Marica Mirić, koordinatorica projekata, kroz praktičnu radionicu prikazala je kako se standardi kvalitete primjenjuju na nekoliko socijalnih usluga koje uobičajeno pružaju udruge osoba s invaliditetom poput: savjetovanja i informiranja, uslugu osobne asistencije, pomoćnika u nastavi, uslugu dnevnog boravaka, rane intervencije, smještaj i sl.  Na edukaciji je sudjelovalo 115 predstavnika temeljnih udruga i saveza osoba s invaliditetom. 

 • Inicijalno predstavljanje standarda kvalitete socijalnih usluga
 • Inicijalno predstavljanje standarda kvalitete socijalnih usluga
 • Inicijalno predstavljanje standarda kvalitete socijalnih usluga
 • Inicijalno predstavljanje standarda kvalitete socijalnih usluga
 • Inicijalno predstavljanje standarda kvalitete socijalnih usluga
 • Inicijalno predstavljanje standarda kvalitete socijalnih usluga
 • Inicijalno predstavljanje standarda kvalitete socijalnih usluga
 • Inicijalno predstavljanje standarda kvalitete socijalnih usluga
 • Inicijalno predstavljanje standarda kvalitete socijalnih usluga
 • Inicijalno predstavljanje standarda kvalitete socijalnih usluga
 • Inicijalno predstavljanje standarda kvalitete socijalnih usluga
 • Inicijalno predstavljanje standarda kvalitete socijalnih usluga