E-learning - Karijera po mojoj mjeri

O udruzi

Galerije fotografija

Novosti

Kontakt

 • Tel/fax:
  +385 (0)43 245 906
 • GSM:
  Tajnik:+385 (0)91 522 6848
  Predsjednik: +385 (0)99 333 7488 (SAMO SMS)
 • E-mail: uoos.bbz@gmail.com
 • radno vrijeme
  Ponedjeljak - petak 8:00 - 14:00 h
 • druženja članova - otkazana zbog pandemije koronavirusa
  Petak 19:00 - 21:00 h
 • radionica znakovnog jezika - otkazane zbog pandemije koronavirusa
  (Massarykova 8)
  Utorak 12:00 - 13:30 h
 • "Govorimo znakovni"- otkazano zbog pandemije koronavirusa
  (Dječji odjel Narodne knjižnice "Petar Preradović")
  Utorak 17:30 - 19:00 h
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društava

Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge

Održane edukacije o sustavu civilne zaštite za djecu i odrasle osobe s oštećenim sluhom

Održane edukacije o sustavu civilne zaštite za djecu i odrasle osobe s oštećenim sluhom

Objavljeno: 26.09.2022.

Zahvaljujući projektu „Udruge Gluhih – centri znanja i diseminacije pravovremenih i razumljivih informacija", koji provodi Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika za gluhe, u sklopu Međunarodnog tjedna gluhih, od 19. do 25. rujna, djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite održali su šest edukacija za djecu i odrasle osobe s oštećenim sluhom uz prevođenje na znakovni jezik. Jedna od edukacija održala se u petak 23.9.2022. u prostorijama Udruge osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije.

Prva edukacija  o postupanjima u izvanrednim situacijama, smanjenju rizika od katastrofa i djelovanju sustava civilne zaštite, za djecu od 12 do 16 godina, održana je u Zagrebu, a slijedile su i edukacije u  Osijeku, Sisku, Bjelovaru, Rijeci i Splitu. Djeca su učila o tome kako postupati u slučaju potresa, požara i drugih nepogoda te kako pozvati pomoć putem broja 112. Naime, još 2016. godine, u sustavu 112 uvedena je mogućnost traženja pomoći slanjem SMS poruka na broj 112 koja je namijenjena prvenstveno osobama koje ne mogu govornim pozivom uspostaviti komunikaciju s operaterom na broju 112.

Prema podacima iz studenog/prosinca 2020. godine, Republika Hrvatska je s visokih 89%, jedanaesta po redu država Europske unije, u odnosu na svjesnost građana o dostupnosti broja 112 u vlastitoj državi, a prosjek Europske unije je 74%. Upravo provođenjem ovakvih i sličnih edukacija, Ravnateljstvo civilne zaštite nastoji ovaj postotak svjesnosti građana o dostupnosti broja 112 podići na još veću razinu.

Uz održavanje edukacija, djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite pružili su pomoć i oko savjetovanja u prevođenju brošura s uputama za postupanje u izvanrednim događajima na znakovni jezik za gluhe.

Uz navedeno, kroz ovaj projekt provest će se edukacija predstavnika udruga korisnica projekta o kvalitetnoj digitalnoj komunikaciji na hrvatskom znakovnom jeziku, izradit će se smjernice za tumače i prevoditelje o postupanjima u kriznim situacijama te online rječnik hrvatski–hrvatski znakovni jezik s 300 rječničkih natuknica te terminologijom i izrazima povezanima s izvanrednim situacijama i drugim prijetnjama.

Projekt koji traje do 18. travnja 2023. godine, odobren je u sklopu poziva "Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice" Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Financira se iz Europskog socijalnog fonda (85%) i sufinancira iz Državnog proračuna (s pozicija Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske – 15%), a uključuje šest partnera: Udruga gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije, Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije, Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije, Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Siska, Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije te Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba. 

 

 • Održane edukacije o sustavu civilne zaštite za djecu i odrasle osobe s oštećenim sluhom
 • Održane edukacije o sustavu civilne zaštite za djecu i odrasle osobe s oštećenim sluhom
 • Održane edukacije o sustavu civilne zaštite za djecu i odrasle osobe s oštećenim sluhom
 • Održane edukacije o sustavu civilne zaštite za djecu i odrasle osobe s oštećenim sluhom
 
26-09-2022