PROJEKT U PRIPREMI - Projekt pomoći socijalno ugroženim obiteljima i djeci s teškoćama u razvoju


PUNIM SRCEM DO OSMJEHA
 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 200.000,00 KUNA

NOSITELJ PROJEKTA:

UDRUGA OSOBA OŠTEĆENA SLUHA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

PARTNERI:

TURISTIČKO UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA BJELOVAR

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BJELOVAR

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ČAZMA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GAREŠNICA


Udruga osoba oštećena sluha BBŽ od osnutka vodi brigu o svojim članovima u svim segmentima života, pa tako i u osiguravanju potrebne pomoći socijalno ugroženim obiteljima.

Do sada su to bile nedostatne, jednokratne i skromne prigodne akcije obzirom na sredstva koja su na raspolaganju u ovu svrhu. Iz tih razloga Udruga planira već duže vrijeme prijaviti ovakav projekt kojim bi osigurala veću pomoć obiteljima članova i njihovoj djeci koji imaju nedostatna primanja da zadovolje sve svoje potrebe za prehranu, školsku opremu, odjeću obuću i drugo.

Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih usmjeren borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti na prioritetno područje 2. projektI usmjeren socijalno ugroženim obiteljima, objavljen u travnju 2015.

Rezultati natječaja očekuju se u lipnju 2015.


AKTIVNOSTI:

  1. Organiziranje i planiranje potrebnih priprema – odabir korisnika kojima je nužno osigurati pomoć
  2. U suradnji sa Centrima i stručnim timom škole organizirati način na koji će se osigurati kupovina i podjela paketa pomoći
  3. Aktivnosti vidljivosti i senzibilizacije zajednice o potrebi stalnih aktivnosti pomaganja osobama i djeci s invaliditetom te njihovim obiteljima
  4. Aktivnosti za sprječavanje isključenosti


OČEKIVANI REZULTATI:

  1. 90 učenika s poteškoćama u srednjoj školi dobivaju potrebnu opremu za obavljanje stručne prakse
  2. Ukupno 10 obitelji članova udruge težeg imovinskog stanja dobiva redovnu pomoć u paketima kućanskih potrepština i prehrane, te odjeće, obuće, školskih potrepština i opreme za tjelesnu i zdravstvenu kulturu i obavljanje stručne prakse;
    Uključeno ukupno 50 korisnika; 29 gluhih i nagluhih osoba, 20  djece u dobi od 0-17 godina, 5 djece su učenici srednjih škola, 13 djece učenici osnovnih škola te 30 odraslih osoba
  3. Stjecanje iskustva u razvoju daljnjeg rada u području organizirane pomoći djeci i obiteljima lošeg socijalnog statusa
  4. bolja integracija djece i odraslih osoba s invaliditetom uz smanjenje njihove socijalne isključenosti i siromaštva njihovih obitelji