O udruzi

Galerije fotografija

Novosti

Kontakt

 • Tel/fax:
  +385 (0)43 245 906
 • GSM:
  Tajnik:+385 (0)91 522 6848
  Predsjednik: +385 (0)99 333 7488 (SAMO SMS)
 • E-mail: uoos.bbz@gmail.com
 • radno vrijeme
  Ponedjeljak - petak 8:00 - 14:00 h
 • druženja članova - otkazana zbog pandemije koronavirusa
  Petak 19:00 - 21:00 h
 • radionica znakovnog jezika - otkazane zbog pandemije koronavirusa
  (Massarykova 8)
  Utorak 12:00 - 13:30 h
 • "Govorimo znakovni"- otkazano zbog pandemije koronavirusa
  (Dječji odjel Narodne knjižnice "Petar Preradović")
  Utorak 17:30 - 19:00 h
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društava

Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge

JAVNI POZIV – Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto gerontodomaćice

JAVNI POZIV – Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto gerontodomaćice

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“, Broj poziva: UP.02.1.1.16., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0225, Udruga (na)gluhih osoba Videatur objavljuje

 

JAVNI OGLAS

 

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto gerontodomaćice za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Inovativni i inkluzivni načini socijalnog uključivanja“

 1. Broj traženih radnica: 15 (svaka žena će pružati uslugu za minimalno 6 korisnika)
 • 5 žena s područja Sisačko-Moslavačke županije
 • 5 žena s područja Bjelovarsko-bilogorske županije
 • 2 žene s područja Grada Zagreba
 • 3 žene s područja Brodsko-posavske županije
 1. Vrsta zaposlenja: rad na određeno- 6 mjeseci
 2. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 3. Mjesto rada: Sisak, Petrinja, Zagreb, Nova Gradiška, Bjelovar
 4. Opis poslova:
 • Pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
 • Briga o higijeni korisnika
 • Pomoć u pripremi obroka
 • Pomoć u kućanskim poslovima  i održavanju čistoće kućanstva
 • Podrška i pomoć u socijalnoj integraciji
 • Dostava paketa s higijenskim potrepštinama

 

 1. Za prijem u radni odnos, kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 • Punoljetna ženska osoba
 • Prebivalište/boravište na području Brodsko-posavske županije, Bjelovarske županije, Sisačko-moslavačke županije i Grada Zagreba
 • Najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
 • Prijava u evidenciji nezaposlenih osoba na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Prednost imaju teže zapošljive skupine žena, i to:

 • Žene od 50 i više godina
 • Žene s invaliditetom
 • Žene žrtve trgovanja ljudima
 • Žene žrtve obiteljskog nasilja
 • Azilantice
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
 • Liječene ovisnice
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
 • Pripadnice romske nacionalne manjine
 • Beskućnice

 

 1. Prijavi na Javni oglas kandidatkinje su dužne priložiti:
 • Zamolbu
 • Kratki životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku dokaza o završenoj školi
 • Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave Javnog poziva)
 • Dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, e-radna knjižica)
 • Vlastoručno potpisanu izjavu za slobodnu i izričitu privolu na prikupljanje i daljnje obrađivanje osobnih podataka u postupku provedbe Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za projekt „Inovativni i inkluzivni načini socijalnog uključivanja“

Za žene koje pripadaju teže zapošljivoj skupini, potrebno je dostaviti i dokaz o pripadnosti istoj i to:

 • Žene od 50 godina i više – kopija osobne iskaznice
 • Osobe s invaliditetom - nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • Žrtve trgovanja ljudima - uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja - uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • Azilantice - odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. - rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • Liječene ovisnice - potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci - potvrda o otpuštanju
 • Pripadnice romske nacionalne manjine - izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • Beskućnice - rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete uz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Imenovat će se povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u radni odnos.

Kandidatkinje koje zadovolje formalne uvjete natječaja, bit će pozvane na razgovor osobnim putem.

O ishodu izbora kandidatkinja, podnositeljice prijava bit će obavještene u zakonskom roku, a najmanje 5 dana od dana testiranja.

 

POSLODAVAC: Udruga (na)gluhih osoba Videatur

Prijave slati na e-mail adresu: videatur.esf@gmail.com Ili dostaviti poštom na adresu: Udruga (na)gluhih osoba Videatur, Martićeva 67, 10 000 Zagreb, do datuma 25.8.2022.

 

Sve informacije mogu se dobiti na isti e-mail.
 

Projekt Inovativni i inkluzivni načini socijalnog uključivanja sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. sa stopostotnom stopom sufinanciranja iz EU sredstava. Ovaj oglas isključiva je odgovornost Udruge (na)gluhih osoba Videatur.

 
17-08-2022