Međunarodni dan gluhih 2012

Međunarodni dan gluhih 2012

Proslava Međunarodnog dana gluhih 2012 godine u hotelu Turist Bjelovar.

  • Međunarodni dan gluhih 2012
  • Međunarodni dan gluhih 2012
  • Međunarodni dan gluhih 2012
  • Međunarodni dan gluhih 2012
  • Međunarodni dan gluhih 2012