O udruzi

Galerije fotografija

Novosti

Kontakt

 • Tel/fax:
  +385 (0)43 245 906
 • GSM:
  Tajnik:+385 (0)91 522 6848
  Predsjednik:+385 (0)91 122 5968 (samo sms)
 • E-mail: info@uoosbbz.hr
 • radno vrijeme
  Ponedjeljak - petak 8:00 - 14:00 h
 • druženja članova
  Petak 18:00 - 21:00 h
 • radionica znakovnog jezika
  (Massarykova 8)
  Utorak 12:00 - 13:30 h
 • "Govorimo znakovni"
  (Dječji odjel Narodne knjižnice "Petar Preradović")
  Utorak 17:30 - 19:00 h
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društava

Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge

Projekt KORAK NAPRIJED – povećanje zapošljivosti skupina u nepovoljnom položaju

Projekt KORAK NAPRIJED – povećanje zapošljivosti skupina u nepovoljnom položaju

Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

KORAK NAPRIJED – povećanje zapošljivosti skupina u nepovoljnom položaju

Naziv projekta: KORAK NAPRIJED – povećanje zapošljivosti skupina u nepovoljnom položaju

Nositelj projekta: Socijalna zadruga „PRUŽIMO RUKE“

Partneri u projektu: 1. Bjelovarska udruga za razvoj i zapošljavanje – BURZA
                                  2. Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko – bilogorske županije

Ukupna vrijednost projekta: 472.585,00 kuna

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Osnovni cilj je doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima.
Inovativnim pristupom doprinijeti povećanju zapošljivosti ranjivih skupina na tržištu rada na području Bjelovarsko – bilogorske županije.

Ciljane skupine Poziva: Ranjive skupine: Dugotrajno nezaposlene osobe – mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 29 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci; Žene; Mladi – od 15 do 29 godina; Nezaposleni hrvatski branitelji; Djeca dragovoljaca Domovinskog rata; Članovi obitelji stradalnika/ca Domovinskog rata; Djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida; Osobe s invaliditetom; Osobe od 50 godina i starije; Zaposlenici institucija članova lokalnog partnerstva za zapošljavanje; Predstavnici članova lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

Projektne aktivnosti: Planirano je u razdoblju od 24 mjeseci osposobiti 36 osoba – 16 osoba za poljoprivredna zanimanja (cvjećar, voćar, povrtlar); 14 osoba za poznavanje znakovnog jezika i 6 osoba za informatičku pismenost; osim stručnih edukacija i osposobljavanja svi sudionici će proći osnovne motivacijske i komunikacijske radionice, te radionicu o društvenom poduzetništvu, a oni koji se odluče na samozapošljavanje proći će i radionicu poslovnog planiranja. Navedene aktivnosti iz ovog projekta potiču i ostale članove LPZ-a uključene u provedbu na suradnju, partnerstvo, koordinaciju, strateško promišljanje i postupanje, osvještavanje regionalnih/lokalnih potreba, te ukazuju na važnost postojanja LPZ-a, a istovremeno daju svoj doprinos planiranim rezultatima.

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca

- kontakt mail: pruzimo.ruke@gmail.com  ili mihaela@pruzimoruke.hr

- kontakt osoba za više informacija: Mihaela Boltižar, koordinator/administrator projekta

„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Socijalne zadruga „PRUŽIMO RUKE“ ; www.strukturnifondovi.hr

„Pomoć sebi i drugima“ – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova

„Pomoć sebi i drugima“ – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova

Udruga u suradnji sa Hzz-e provodi javni rad "Pomoć sebi i drugima“ koji je  usmjeren na uključivanje nezaposlenih osoba sa stečenim stručnim zvanjima, kao i samih osoba koje pripadaju posebnim skupinama, u rad udruga i ustanova koje skrbe i imaju programe za osobe s invaliditetom, liječene ovisnike, žene žrtve obiteljskog nasilja, žrtve trgovanja ljudima i druge posebne skupine građana.

Projekt koji se odnosi na pružanje stručne pomoći tj. provodi ga i zapošljava se osoba koja ima stručna zvanja vezana uz područje djelovanja udruge/ustanove ili osoba koja je iz ciljane skupine vezane uz rad udruge/ustanove i svojim iskustvom može pomoći drugim korisnicima ili šire.

 

ZAVRŠEN PROJEKT - “Punim srcem do osmijeha”


Projekt usmjeren borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti

Pomoć socijalno ugoženim obiteljima osiguranjem odjeće, obuće i radne opreme za praktičnu nastavu učenicima Turističko ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar, te osiguranjem osnovnih životnih potrepština socijalno ugroženim obiteljima u suradnji s centrima za socijalnu skrb
 

VRIJEDNOST PROJEKTA

 • UKUPNA ODOBRENA SREDSTVA U IZNOSU OD 144.260,00 KUNA
 • 70.000,00 kuna pomoć članovima
 • 43.305,00 kuna za opremu učenika
 • ostalo za troškove provedbe projekta 

 

NOSITELJ PROJEKTA:

UDRUGA OSOBA OŠTEĆENA SLUHA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

 

FINANCIJSKA POTPORA PROJEKTA:

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

 

PARTNERI:

TURISTIČKO UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA BJELOVAR

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BJELOVAR

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ČAZMA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GAREŠNICA

 

CILJ PROJEKTA:

 • osiguranje osnovnih životnih potrepština socijalno ugoženim obiteljima
 • osiguranje odjeće, obuće i radne opreme za praktičnu nastavu 69 učenika  TUPŠ-a Bjelovar


AKTIVNOSTI IZ PROJEKTA:

 1. odabir korisnika uključenih u projekt - minimalno 100 korisnika
 2. u suradnji s partnerima organizirati nabavku i podjelu paketa pomoći
 3. senzibilizacija zajednice o potrebi stalnih aktivnosti pomaganja osobama i djeci s invaliditetom te njihovim obiteljima.
 4. aktivnosti i mjere spriječavanje socijalne isključenosti
   

PROVEDBA PROJEKTA: rujan 2015 - kolovoz 2016.g.

 

REALIZIRANO

 • ukupno 69 učenika strukovnih zanimanja u TUPŠ Bjelovar opremljeno odjećom i obućom za praktičnu nastavu
 • ukupno 23 obitelji članova sa 56 osoba u kučanstvima dobilo redovne mjesečne donacije u hrani, odjeći, obući , kućanskim potrepštinama   

 

UKUPNO UTROŠENO :

  148.551,31 kuna

VODITELJ PROJEKTA:  Bojan Crnojević.

PROJEKT U PRIPREMI - Projekt pomoći socijalno ugroženim obiteljima i djeci s teškoćama u razvoju


PUNIM SRCEM DO OSMJEHA
 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 200.000,00 KUNA

NOSITELJ PROJEKTA:

UDRUGA OSOBA OŠTEĆENA SLUHA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

PARTNERI:

TURISTIČKO UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA BJELOVAR

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BJELOVAR

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ČAZMA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB GAREŠNICA


Udruga osoba oštećena sluha BBŽ od osnutka vodi brigu o svojim članovima u svim segmentima života, pa tako i u osiguravanju potrebne pomoći socijalno ugroženim obiteljima.

Do sada su to bile nedostatne, jednokratne i skromne prigodne akcije obzirom na sredstva koja su na raspolaganju u ovu svrhu. Iz tih razloga Udruga planira već duže vrijeme prijaviti ovakav projekt kojim bi osigurala veću pomoć obiteljima članova i njihovoj djeci koji imaju nedostatna primanja da zadovolje sve svoje potrebe za prehranu, školsku opremu, odjeću obuću i drugo.

Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih usmjeren borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti na prioritetno područje 2. projektI usmjeren socijalno ugroženim obiteljima, objavljen u travnju 2015.

Rezultati natječaja očekuju se u lipnju 2015.


AKTIVNOSTI:

 1. Organiziranje i planiranje potrebnih priprema – odabir korisnika kojima je nužno osigurati pomoć
 2. U suradnji sa Centrima i stručnim timom škole organizirati način na koji će se osigurati kupovina i podjela paketa pomoći
 3. Aktivnosti vidljivosti i senzibilizacije zajednice o potrebi stalnih aktivnosti pomaganja osobama i djeci s invaliditetom te njihovim obiteljima
 4. Aktivnosti za sprječavanje isključenosti


OČEKIVANI REZULTATI:

 1. 90 učenika s poteškoćama u srednjoj školi dobivaju potrebnu opremu za obavljanje stručne prakse
 2. Ukupno 10 obitelji članova udruge težeg imovinskog stanja dobiva redovnu pomoć u paketima kućanskih potrepština i prehrane, te odjeće, obuće, školskih potrepština i opreme za tjelesnu i zdravstvenu kulturu i obavljanje stručne prakse;
  Uključeno ukupno 50 korisnika; 29 gluhih i nagluhih osoba, 20  djece u dobi od 0-17 godina, 5 djece su učenici srednjih škola, 13 djece učenici osnovnih škola te 30 odraslih osoba
 3. Stjecanje iskustva u razvoju daljnjeg rada u području organizirane pomoći djeci i obiteljima lošeg socijalnog statusa
 4. bolja integracija djece i odraslih osoba s invaliditetom uz smanjenje njihove socijalne isključenosti i siromaštva njihovih obitelji

 

ZAVRŠEN PROJEKT - Uz pomoćnika u nastavi do sretnijeg i uspješnijeg učenika s poteškoćama

Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 31. listopada 2014. Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko bilogorske županije počela je provedbu projekta :

 

UZ POMOĆNIKA U NASTAVI DO SRETNIJEG I USPJEŠNIJEG UČENIKA S POTEŠKOĆAMA

 

NOSITELJ PROJEKTA:

Udruga osoba oštećena sluha BBŽ

PARTNERI:

Grad Bjelovar

Bjelovarsko-bilogorska županija

Društvo za pomoć MRO

1. Osnovna škola Bjelovar

2. Osnovna škola Bjelovar

3. Osnovna škola Bjelovar

4. Osnovna škola Bjelovar

Osnovna škola Veliko Trojstvo

Osnovna škola Nova Rača

Osnovna škola Rovišće

Turističko ugostiteljska I prehrambena škola Bjelovar

Obrtnička škola Bjelovar
 

VRIJEME PROVEDBE:

Od 23. listopada 2014.-30.lipnja 2015.
 

Udruga osoba oštećena sluha BBŽ od 2012. godine u sklopu Programa tumač/prevoditelj započela osiguravati pomoćnike u nastavi djeci oštećena sluha u redovnim školama koja su člnovi Udruge.

U školskoj godini 2013./2014. povećan je broj djece korisnika ove usluge, te je Udruga pripremala prijaviti projekt na natječaj za pomoćnike u nastavi MZOŠ u rujnu 2015.

Na prijedlog partnera Grada Bjelovara te Bjelovarsko-bilogorske županije, kako bi pomogli i drugoj djeci s poteškoćama koja nisu imala osigurane asistente, prijavljen je projekt sa 12 partnera za potrebe ukupno 49 djece.

Ministarsvo znanosti, obrazovanja i sporta odobrilo je projekt u vrijednosti 925.000,00 kn za potrebe samo 26 djece s poteškoćama, po jedno dijete u svakoj gradskoj školi I 22 djece u županijskim školama. U suradnji sa stručnim timovima škola uvažavajući specifične potrebe svakog djeteta s poteškoćama I obrazovnih sustava i organizacije nastave u pojedinoj školi, zaposlena je voditeljica projekta, te 24 asistenata, od toga dvoje obrazovnih prevoditelja za četvero djece s oštećenjem sluha.

Zapošljavanje stalnog administrativnog referenta

Zahvaljujući Institucionalnoj podršci udrugama osoba s invaliditetom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2014. godinu, Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije unaprijedila je kvalitetu svojeg rada zapošljavanjem stalnog administrativnog referenta, gđe Koraljke Renić, kako bi članovi i javnost u redovnom uredovnom radnom vremenu imali pristup rješavanju svojih potreba i informiranja, a nabavili smo i novo računalo za što bolji rad administracije.

Ova podrška omogućila je i obilježavanje Međunarodnog dana gluhih i nagluhih sa prigodnim programom i predavanjem dr.sc. Vesne Ivasović na temu: "Biti gluh u Hrvatskoj- dug put do ravnopravnosti".

Tumač/prevoditelj- prevladavanje komunikacijskih barijera na području Bjelovarsko-bilogorske županje

Trogodišnji program 2013.-2015.

Projekt programa stavlja naglasak na osnaživanje korisnika, kako bi se ponovo uključili u život lokalne zajednice i ravnopravno participirali u socijalnoj sredini u kojoj pripadaju. Ciljj projekta je pomoći korisnicima da povrate ili zadrže svoju neovisnost, da odlučuju o svojim životima, te o načinu i vrsti usluge koju primaju. Aktivnosti su usmjerene na osnaživanje pojedinca kako bi se on oslonio na sebe i na zajednicu u kojo živi, a manje na intervenciju države i institucije socijalne skrbi. 
Projekt se provodi na razini lokalne zajednice i usmjeren je na osobe pogođene socijalnim problemima i u njemu dolazi do izražaja otvaranje prostora individualnim incijativama,, kreativnosti i poticanju odgovornosti za određenu grupaciju.
Osmišljavanje oblika vanjske pomoći koji ne podrazumjeva institucionalizaciju , a koji je lako dostupan i prilagođen potrebama korisnika izravno doprinosi smanjenju socijalne isključenosti i društvene izolacije.

Cilj :
-organizirana pomoć u prevladavanju komunikacijskih barijera gluhih članova te gluhe i nagluhe djece u redovnom školovanju s područja gradova Bjelovara, Čazme, Garešnice, Grubišnog polja i pripadajučih općina.

Aktivnosti:
-zapošljavanje 1 tumača/prevoditelja za gluhe članove i 4 pomoćnika  u nastavi - kvalificiranih prevoditelja Hrvatskog znakovnog jezika , koji će gluhom učeniku biti na usluzi svojim specifičnim znanjem u redovitoj nastavi.

Projekt se između ostaloga provodi u Turističko-ugostiteljskoj, te Obrtničkoj  školi u Bjelovaru i u II. i III.. OŠ u Bjelovaru uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih.

 

W.I.C. ( wash - iron - clean )

Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije temeljem natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava "Širenje mreže socijalnih usluga" (IPA4) aplicirala je projekt  W.I.C. (wash-iron-clean).

Cilj projekta :
- omogućavanje zapošljavanja dugotrajnih nezaposlenih gluhih i nagluhih osoba.
- promicanje socijalnog uključivanja ugroženih skupina društva kroz razvoj socijalnih usluga.

Akivnosti :
- zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba sa invaliditetom.
- razvijanje socijalnog poduzetništva.
- podizanje razine svijesti u zajednici (kroz razne radionice).

Partneri u projektu :
- Grad Bjelovar;
- Bjelovarsko-bilogorska županija;
- Hrvatski zavod za zapošljavanje;
- Razvojna agencija Sjever-Dan d.o.o.

Program javnih radova za nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih

Temeljem programa javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije prihvatila je provesti program humanitarno-socijalne potpore u lokalnoj zajednici provedbom Pomoći osobama oštećena sluha te za provođenje tog programa zaposliti tri osobe.

Cilj programa :
Zapošljavanje u programima javnih radova pod nazivom "Program javnih radova za nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih najmanje 36 mjeseci" aktivna je mjera kojoj je cilj društveno  korisnim radom afirmirati socijalnu uključenost i ublažiti posljedice nezaposlenosti kroz suradnju jedinica lokalne samouprave i institucija u njihovom vlasništvu, nevladinih udruga i sličnih institucija  te povećati zaposlenost duže vrijeme nezaposlenih osoba i osoba sa invaliditetom, s osobitim naglaskom na njihov socijalni status.
Ciljna skupina su osobe bez zanimanja, s pomoćnim zanimanjem i srednjom stručnom spremom prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 36 mjeseci i osobe sa invaliditetom.

Opis aktivnosti :
Program pomoći osoba oštećena sluha, članovima Udruge osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije, provodit će se aktivnostima prevladavanja komunikacijskih barijera za oadržavanje i osnaživanje socijalnih sposobnosti korisnika, gluhih i nagluhih članova, poticanju njihovog društvenog i socijalnog uključivanja u zajednicu, pomoć u rješavanju svakodnevnih pojedinačnih i zajednničkih potreba, te pomoć u kući starijim i nemoćnim članovima Udruge u obavljanju najjednostavnijih kućanskih zadataka kao što su spremanje, pranje, kuhanje i jednostavnih poslova na održavanju kućanstva i okućnice.

Govorimo znakovni (Hrvatski znakovni jezik)

Komunikacija je osnovna potreba svakog čovjeka. Osobe oštećena sluha zakinute su upravo za tu osnovnu potrebu.Njihova govorna komunikacija je nerazumljiva, pismena slaba, a također i znakovna. Znanje je ukupnost činjenica, informacija i vještina koje je osoba stekla iskustvom i obrazovanjem, najčešće čitanjem, gledanjem i slušanjem. Osobe oštećena sluha ograničene su za značajni dio informacija koje se prenose komunikacijom tj. procesom izmjene informacija preko dogovorenog sustava znakova, u našoj kulturi najčešće verbalnim znakovima, što je za gluhe i najveći problem.Upravo iz tog razloga edukacije pomažu osobama oštećena sluha ali i okolini za ostvarivanje bolje međusobne komunikacije. Stoga znakovni jezik pripada svima i čujućim osobama, kako bi ostvarili kontakt s onima koji ne čuju dobro ili uopće.

Nedostatak sluha smanjuje mogućnost primanja informacija,a nemogućnost ravnopravnog korištenja "materinjeg jezika"-znakovnog jezika, stavlja takve osobe u položaj diskriminirane grupacije u široj socijalnoj sredini. Priznavanjem znakovnog jezika, kao prirodnog i potpunog sredstva komunikacije za osobe oštećena sluha, dobiva se na kvaliteti njihove integracije u širu socijalnu sredinu, te im olakšava dostupnost u obrazovanju, zapošljavanju i većem broju informacija. Učenje znakovnog jezika i njegovim usvajanjem omogućavamo pravo na izbor načina komuniciranja radi najkvalitetnijeg primanja informacija, a kroz podučavanje djece, odraslih, tumača i edukatora.

Cilj :
- uklučivanjem djece i odraslih korisnika kroz radionice upoznati i podučavati sa znakovnim jezikom.Senzibilizirati javnost za probleme s kojima se nagluhe i gluhe osobe susreću u svakidašnem životu.
- osigurati pravo nagluhih i gluhih osba na ravnopravno uključivanje u sva područja društvenog života pružanjem pomoći i podrške  u prevladavanju komunikacijskih barijera.

Glavne aktivnosti :
- jednom tjedno provoditi radionice Hrvatskog znakovnog jezika(od 1. veljače do 18 lipnja 2013. godine);
- izrada tiskanih materijala, brošura  o korištenju znakovnog jezika u svakodnevnom životu gluhih i nagluhih,te ostalih  članova društvene zajednice;
- izrada plakata Govorimo znakovni itd.

Projekt se provodi u suradnji sa Narodnom knjižnicom "Petar Preradović" Bjelovar uz financijsku potporu Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije.