Osnivačka skupština

Osnivačka skupština

Osnivačka skupština Udruge osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije 12. 11. 2010.

  • Osnivačka skupština
  • Osnivačka skupština
  • Osnivačka skupština
  • Osnivačka skupština
  • Osnivačka skupština
  • Osnivačka skupština
  • Osnivačka skupština