E-learning - Karijera po mojoj mjeri

O udruzi

Galerije fotografija

Novosti

Kontakt

 • Tel/fax:
  +385 (0)43 245 906
 • GSM:
  Tajnik:+385 (0)91 522 6848
  Predsjednik: +385 (0)99 333 7488 (SAMO SMS)
 • E-mail: uoos.bbz@gmail.com
 • radno vrijeme
  Ponedjeljak - petak 8:00 - 14:00 h
 • druženja članova - otkazana zbog pandemije koronavirusa
  Petak 19:00 - 21:00 h
 • radionica znakovnog jezika - otkazane zbog pandemije koronavirusa
  (Massarykova 8)
  Utorak 12:00 - 13:30 h
 • "Govorimo znakovni"- otkazano zbog pandemije koronavirusa
  (Dječji odjel Narodne knjižnice "Petar Preradović")
  Utorak 17:30 - 19:00 h
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društava

Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge

STRATEŠKI PLAN ZA RAZDOBLJE 2017. - 2021. GODINE UOOS BBŽ

STRATEŠKI PLAN ZA RAZDOBLJE 2017.-2021. UDRUGE OSOBA OŠTEĆENA SLUHA BBŽ

U Bjelovaru, ožujak 2017.

Sadržaj :                                                                                                                                                                                                

 

UVOD 

                                                                                                                                                                               

1.  ANALIZA OKRUŽENJA U KOJEM UOOS BBŽ DJELUJE

                                                                                            

2.  DJELOVANJE UOOS BBŽ                                                                                                                                            

                  2.1.  Problemi i diskriminacija osoba oštećena sluha u svakodnevnom životu 

                  2.2.  Projekti i programi UOOS BBŽ                                                                                                                                         

                  2.3.  Misija, vizija, vrijednosti i principi djelovanja                                                                                                                     

                  2.3.1.  Misija                                                                                                                                                                             

                  2.3.2.  Vizija                                                                                                                                                                              

                  2.3.3.  Vrijednosti i principi djelovanja                                                                                                                                       

 

3.  ANALIZA UOOS BBŽ                                                                                                                                                                 

3.1. SWOT analiza                                                                                                                                                             

3.2. Analiza dionika                                                                                                                                                            

 

4. STRATEŠKI CILJEVI UOOS BBŽ od 2017.-2021. GODINE                                                                                         

 

UVOD

Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko –bilogorske županije je dragovoljna, nestranačka i neprofitna udruga s humanitarnim ciljevima, koja okuplja sve osobe oštećena sluha ( gluhe,nagluhe i gluhoslijepe ) kao i roditelje djece i mladeži, koji nemaju ili imaju ograničenu radnu sposobnost na području Bjelovarsko-bilogorske županije, u jedinstvenu zajednicu sa svrhom promicanja kvalitetnijeg života osoba oštećena sluha u ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa.

 

Dosadašnji rad i aktivnosti UOOS BBŽ temeljio se na Planu i Programu rada usvojenim na Osnivačkoj ( studeni 2010.) i Godišnjoj skupštini Udruge ( studeni 2012. ). U svrhu usvajanja sustava osiguranja kvalitete rada , Udruga je provela prvo strateško planiranje za razdoblje od siječnja 2013. do prosinca  2015.godine. U nastavku drugo strateško planiranje za razdoblje od 2017.-2021.  

Strateški plan UOOS BBŽ predstavlja rezultat analiza i planiranja  provedenih od strane zaposlenika, tajnice i tumača/prevoditelja Marina Balenović, tumača/prevoditelja Daniele Abramović, predsjednice Boženke Stanša, članova Izvršnog odbora : Boženke Stanša, Slava Pavičić, Mladen Rumiha i Predrag Valjak predložen je na sjednici Izvršnog odbora 07. travnja 2017.godine. usvojen na Skupštini UOOS BBŽ 12.04.2017. , odnosi se na razdoblje 2017.-2021. godine.

 

1. ANALIZA OKRUŽENJA U KOJEM UOOS BBŽ DJELUJE

Bjelovarsko-bilogorska županija smještena je na sjeverozapadu Republike Hrvatske i zauzima površinu od 2.652 km2, što je 3,03 % od ukupne površine Republike Hrvatske. Klimatska obilježja županije su umjereno hladne zime, topla ljeta te pretežno povoljna godišnja raspodjela padalina. Smještena je na području četiri karakteristične zemljopisne cjeline : Bilogore ( sjeverno i sjeveroistočno ), rubne masive Papuka i Ravne gore ( istočno), Moslavačke gore ( jugozapadno ) i doline rijeke Česme i Ilove ( zapadno, središnje i južno). Okružena je sa Koprivničko-križevačkom županijom na sjeveru,  Virovitičko-podravskom na sjeveroistoku, Sisačko-moslavačkom na jugu te Zagrebačkom županijom na zapadu što joj je omogućilo dobru prometnu i gospodarsku povezanost. U sastavu županije nalazi se pet gradova i osamnaest općina. Prema popisu stanovništva iz 2011.godine u županiji živi 119.743 stanovnika, od čega u glavnom  upravnom, gospodarskom i kulturnom sjedištu županije, gradu Bjelovaru živi 40.276  stanovnika. Većina stanovništva živi u gradovima, a ostatak u selima.  

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u izvješću o osobama sa invaliditetom  u siječnju 2012.godine u RH živi 518.081 osoba sa invaliditetom  što je oko 12,1% ukupnog stanovništva RH. Najveći broj osoba sa invaliditetom, njih 204.505 ( 54,9 % ), je u radno-aktivnoj dobi 19-64 godine, u dobnoj skupini 65+ 195.380 osoba što čini 37,7 % , uz to osobe sa invaliditetom u dječjoj dobi  od 0- 9 godina u postotku od 7,4 %.

 Na području Republike Hrvatske ima 80.000 osoba oštećena sluha, od toga registriranih kroz članstva u udrugama oko 12.000 gluhih i nagluhih osoba,  od ukupnog broja osoba sa invaliditetom 12.765 osoba oštećena sluha što je 2,5 % ukupnog broja.  U Republici Hrvatskoj oko 69 % osoba s invaliditetom, prema dostupnim podacima o obrazovanju, nema završenu osnovnu školu ili ima samo osnovnoškolsko obrazovanje. Oko 24 % ima srednju stručnu spremu,a samo je 3 % osoba sa visokom ili višom stručnom spremom.

U evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od ukupnog broja evidentiranih nezaposlenih osoba s invaliditetom u evidenciji HZZ-a, 2.087 osoba ( 34,83 % ) nema radnog staža, a 1.734 osobe na Zavodu su prijavljene 5 i više godina.

Prema statističkim podacima Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje za 2012.godinu ukupno postoji  nezaposlenih osoba sa invaliditetom 6.212, od toga 2.571 žena, prema obrazovanju 148 ukupno bez škole ili nezavršene osnovne škole, od toga 53 žene, 768 sa završenom osnovnom školom, od toga 258 žena, 4.242 osobe sa srednjom stručnom trogodišnjom školom, od toga 1.817 žena; 850 osoba sa invaliditetom sa srednjom stručnom četverogodišnjom školom i gimnazijom, od toga 357 žena; 90 osoba sa završenim prvim stupnjem fakulteta, stručnih studija ili više škole, od toga 39 žena i 115 osoba sa fakultetom, akademijom, magisterijem, doktoratom, od toga 46 žena. Na dan 31.12.2016. prema statistici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji evidentirano je 426  nezaposlenih osoba sa invaliditetom što je za gotovo 100 više osoba nego prema podacima iz 2012. Unatoč provođenju Nacionalnih strategija, novih zakona i aktivnosti Zavoda za vještačenje, rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i dalje je teška zapošljivost osoba s invaliditetom.

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji  postoji 26 osnovnih škola, 15 srednjih škola, i Visoka tehnička škola sa studijem sestrinstva i mehatronike. Za učenike djeluju 2 učenička doma. Uz ove redovne obrazovne ustanove za obrazovanje odraslih postoji Pučko otvoreno učilište  i informatička učilište Algebra.

Osobe sa invaliditetom u Republici Hrvatskoj u najvećem dijelu, 78 % žive u obitelji, 20 % ih živi samo, a u nezadovoljavajućim uvjetima stanovanja živi 18 % osoba sa invaliditetom.

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije djeluje 1.360 udruga različitih djelatnosti.  Zbog tako velikog  broja udruga dolazi do problema sustavnog financiranja, iz tih  razloga važno je djelovanje na razvoju podupiranja  humanitarnih i neprofitnih organizacija i usmjerenih na kvalitetu života i  izjednačavanja mogućnosti osoba sa invaliditetom ,tako i za gluhe i nagluhe osobe koje su posebno izložene socijalnoj i društvenoj izolaciji, neprimjerenoj diskriminaciji u zajednici zbog komunikativnih poteškoća, nerazumijevanje okoline i uže obitelji te imaju najviše poteškoća u sustavu obrazovanja i zapošljavanja.

 

2. DJELOVANJE UOOS BBŽ

Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko bilogorske županije ( UOOS BBŽ ) je osnovana 12. studenog  2010.godine u Bjelovaru na zahtjev 19 članova osnivača koji su istupili iz stare Udruge gluhih i nagluhih Bjelovar iz razloga netransparentnog i nedemokratičnog rada, i u kojoj se nisu provodili nikakvi programi i projekti potrebni za ostvarivanje ciljeva i djelovanja prema Statutu u kojima bi članovi ostvarili svoja prava te povećali kvalitetu života.

Stara Udruga gluhih i nagluhih Bjelovar iz koje je istupilo veliki broj članova imala je dugu tradiciju postojanja od 1957. godine , no vodstvo zadnjih nekoliko godina zanemarilo je svrhu postojanja udruge, te same članove i njihova mišljenja, njihova djelatnost se bazirala samo na sportske aktivnosti male skupine članova te su se provodili samo njihovi interesi, za sve članove samo jedan izlet godišnje bez ikakvih projekata i programa koji su bili potrebni.

Danas UOOS BBŽ posluje na adresi T.G.Massaryka 8 u Bjelovaru, u uredu u vlasništvu Grada Bjelovara, u sklopu Centra za Udruge, veličine  16 m2 , koji se dijeli sa još 2 udruge. Uz to, u istom Centru imamo mogućnost korištenja zajedničke sale za održavanje većih skupova, sastanaka, radionica i obilježavanja važnih datuma i obljetnica. Od listopada 2015. uz  suglasnost Grada Bjelovara koristi dodatne prostorije za potrebe druženja članova i njihove aktivnosti veličine 25 m2 uz korištenje velikog hola sa čajnom kuhinjom ukupne veličine oko 50 m2. te je u ožujku 2017.,  za korištenje tih prostora zaključen novi Ugovor sa Gradom za razdoblje od 5 godina.

Od osnutka 2010. godine  broj članova kontinuirano raste te UOOS BBŽ sada broji 83 člana, od toga je 2 djece oštećena sluha predškolskog  uzrasta , 6 djece oštećena sluha školskog uzrasta, 16 mladih od 18 do 35 godina starosti i 59 osoba  do 81 godina starosti. Udruga broji 43 ženskih članica i 40 muška člana. Prema visini oštećenja sluha stupanj tjelesnog oštećenja članova kreće se od 40% do 100%. Najviši stupanj tjelesnog oštećenja od 70% do 100% ima 60 % članova sa potpunom gluhoćom i govornim problemima.

Svrha udruge je promicanje kvalitetnijeg života osoba oštećena sluha u ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih potreba i interesa. Udruga je upisana u registar Ureda za opću upravu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji  i sastoji se od slijedećih radnih tijela : Skupština, predsjednica, Izvršni i Nadzorni odbor. Djelatnost, ciljevi i zadaci Udruge osoba oštećena sluha su vođenje stalnih aktivnosti u razvoju svih oblika društvenog života u sustavu društvene brige za osobe oštećena sluha, kako bi oni što bolje ostvarivali svoja prava i pravovremeno izvršavali svoje obveze, obavještavanje nadležnih ustanova i državnih organa o mogućim problemima gluhih osoba gdje je potreba pomoć šire zajednice i predlaže moguća rješenja tih problema, u suradnji sa Hrvatskim savezom gluhih i nagluhih pomaže u rješavanju komunikacijskih barijera koje se javljaju u svakodnevnom životu i radu osoba  oštećena sluha, organizira društveni život svojih članova u svojim okvirima i u suradnji sa drugim invalidskim organizacijama i udrugama u obliku informiranja, prosvjetno-kulturno-rekreativnih i umjetničkih aktivnosti te vodi evidenciju o članstvu, imovini i financijskim sredstvima  Udruge. Neki od oblika provođenja slobodnog vremena su kreativne radionice ( izrada čestitki i slika tehnikom zlatoveza, radionice filcanja  neprerađene vune, radionice dekupaž  tehnike, izrada prigodnih božićnih  i uskrsnih aranžmana i druge kreativne radionice  te radionica hrvatskog znakovnog jezika „ Govorimo znakovni “ koja se kontinuirano provodi za potrebe upoznavanja hrvatskog znakovnog jezika za nove članove i za širu zajednicu ( obitelj članova, prijatelji i djelatnici koji se u svoma radu susreću sa gluhim osobama). Organiziraju se prema odobrenim sredstvima  izleti, redovna druženja članova, posjete drugim udrugama u Republici Hrvatskoj, sudjelovanje na društvenim događajima ( izložbe, predstave i sl.). Druženja članova provodila su se jedan put tjedno, svake subote od 18 do 22 sata. Korisnici Udruge su iznimno zadovoljni radom udruge. Udruga je osiguravala tumače/prevoditelje- komunikacijske posrednike  u nastavi za  6 učenika, od toga 3 u osnovnim školama i 3 učenika u srednjoj školi.

Obzirom na nove pravilnike o pomoćnicima u nastavi za djecu s poteškoćama, isti se osiguravaju sad direktno preko osnivača škola ( gradova i županija) te se financira preko natječaja Ministarstva za školstvo. Od 01.01.2016. u novom Trogodišnjem programu  gluhi članovi imaju sada na raspolaganju 2 tumača/prevoditelja za uslugu komunikacije u rješavanjima  različitih potreba u zdravstvu, socijalnoj skrbi  i drugim djelatnostima i različitim potrebama.

Dobra početna suradnja sa lokalnom, regionalnom i državnom upravom je ključ uspjeha Udruge, a stjecanje iskustva i kvalitetnu provedbu programa i projekata provodimo uz odličnu suradnju sa Hrvatskim savezom gluhih i nagluhih i  Hrvatskim društvom komunikacijskih posrednika, sa gradom Bjelovarom, sa Bjelovarsko-bilogorskom županijom te drugim srodnim udrugama na našem i širem području.

Neposredni korisnici i suradnici Udruge su pravosudna tijela, Gradska uprava grada Bjelovara, Bjelovarsko-bilogorska županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje,  Centri za socijalnu skrb Bjelovar, Čazma, Grubišno Polje, Pitomača,  Obiteljski centar Bjelovarsko-bilogorske županije, osnovne i srednje škole Bjelovarsko-bilogorske županije, ustanove za smještaj starijih i nemoćnih osoba .

 

Najveći problemi s kojima se Udruga susreće:

-         Financiranje troškova hladnog pogona i naknada za zaposlenike

-         Neprimijenjena zakonska regulativa

-         Neprimjereno izjednačavanje neprofitnih, humanitarnih i socijalnih udruga sa ostalima udrugama

-         Nedostatak većeg stalnog prostora za aktivnosti većeg broja članova kao što su radionice, druženja, obilježavanje važnih obljetnica i dr.

-         Nedostatak mogućnosti financijske pomoći siromašnim članovima za pomoć u troškovima života, ostvarivanje većeg broja izleta, ljetovanja i dr

-         Nedostatnost sustavnog financiranja udruga osoba s invaliditetom

-         Slaba umreženost udruga sličnih djelatnosti i karaktera na nivou županije

-         Neprepoznata važnost ovog sektora u društvu

2.1. Problemi i diskriminacija osoba oštećena sluha u svakodnevnom životu

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji je,kao i u ostatku Republike Hrvatske,  nažalost još uvijek prisutna diskriminacija osoba sa invaliditetom. Unatoč zakonskim propisima koji su posvećeni ljudskim pravima osoba sa invaliditetom, društvo i dalje ne daje u svakodnevici zadovoljavajuće rezultate. Najveći problem je nezaposlenost, niska visina dohotka, niska razina pristupa informacijama u javnom i političkom životu. Društvo je nedovoljno senzibilizirano za osobe sa invaliditetom, pa tako i za osobe oštećena sluha. Prilikom zapošljavanja poslodavci imaju lošu percepciju i odbijaju zaposliti osobe sa invaliditetom zbog navodne loše produktivnosti, izostajanja sa posla, visokom stupnju rizika od ozljeda, visoke cijene osiguranja te moguće nespremnosti ostalih radnika da ih prihvate kao suradnike u radnom okruženju.

Osobe oštećena sluha imaju komunikacijsku barijeru u aktivnostima koje se tiču društvenog života u cjelini, uključujući obrazovanje. Gluhe i nagluhe osobe najčešće su radno sposobne za samostalno obavljanje raznih poslova za koje su se školovale ili bilo kakvih pomoćnih poslova  uz povremenu pomoć tumača / prevoditelja . Nažalost, još uvijek je prisutan problem nedovoljne educiranosti javnosti o izazovima i potrebama osoba oštećena sluha. Osobe oštećena sluha se još uvijek zbog svog tjelesnog oštećenja oslanjaju na prepuštanje odluka drugim osobama, što u konačnici rezultira manjkom samopouzdanja i osjećaja kontrole nad vlastitim životom.

2.2. Projekti i programi  UOOS BBŽ

1.      Promicanje kvalitetnijeg života gluhih korisnika

2.      Održavanje i osnaživanje socijalnih sposobnosti korisnika ,potpora okoline s kojom dijele kulturu i jezik

3.     Tumač/prevoditelj –podrška u prevladavanju komunikacijskih barijera na području Bjelovarsko-bilogorske županije

4.      Pomoćnici u nastavi djeci oštećena sluha u redovnom školovanju

5.      Radionica :“ Govorimo znakovni“

6.      Kreativne radionice

7.      Sudjelovanje na prigodnim sajmovima sa radovima članova

8.      Provedba pomoći siromašnim članovima i njihovim obiteljima

9.      Organizirani izleti

10.    Obilježavanje važnih datuma

2.3. Misija, vizija, vrijednosti i principi djelovanja

2.3.1. Misija

 Doprinijeti kvalitetnom i ravnopravnom sudjelovanju u zajednici djece i odraslih osoba oštećena sluha.

2.3.2. Vizija

Društvo jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti djece i odraslih osoba oštećena sluha.

2.3.3. Vrijednosti i principi djelovanja

Djelovanje Udruge osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije zasniva se na slijedećim vrijednostima :

1.Poštivanje i zaštita ljudskih prava i uvažavanja različitosti

2.Neprihvatljivost svake diskriminacije i govora mržnje

3.Međusobno uvažavanje članova i poštivanje različitih interesa

4.Otvorena komunikacija i pravodobna razmjena informacija među članovima

5.Unaprijed dogovoren i zajednički nastup prema institucijama vlasti

6.Demokratsko donošenje odluka i ravnopravna zastupljenost članova u procesu donošenja i provedbi odluka

7.Odgovornost članova za dogovoreno i transparentnost u radu Udruge

8.Promicanje vrijednosti rada Udruge kod ostalog stanovništva u lokalnoj zajednici

9.Poštivanja Etičkog kodeksa ponašanja u Udruzi

 

3. ANALIZA UOOS BBŽ

3. 1. SWOT analiza

 

UNUTARNJE OKRUŽENJE

SNAGE

SLABOSTI

 

·       stalno rastući broj članova

·       osigurani uvjeti za rad, opremljenost informatičkom opremom

·       dobra suradnja sa institucijama

·       praćenje Zakona i propisa

·       sposobnost apliciranja na natječaje

·       sposobnost provedbe programa i projekata

·       spremnost na suradnju, timski rad i društveni napredak

·       dobra povezanost sa mrežom udruga i Hrvatskim savezom gluhih i nagluhih

·       iskustvo u provedbi domaćih i projekata i programa

·       entuzijazam zaposlenika

·       prepoznatljivost Udruge u lokalnoj sredini

·       raznovrsnost projekata i programa koje udruga provodi

·        nesigurnost financiranja i zadržavanja postojećih radnih mjesta

·        teška gospodarska situacija

·        nedovoljna financijska sredstava za sve planirane aktivnosti

·        nedovoljan broj zaposlenih

·        nedovoljno aktivnijih članova

·        teritorijalna disperzija članova

·        loši egzistencijalni status velikog broja članova

·        loša prometna povezanost

·        nedostatak kadrova koji govore strane jezike

 

         

VANJSKO OKRUŽENJE

PRILIKE

PRIJETNJE

 

·        dobra suradnja sa lokalnim, regionalnim i državnim institucijama

·        dobra suradnja sa medijima

·        natječaji –prilike za financiranje

·        EU natječaji

·        približavanje EU integracijama

·        demokratizacija društva

·        povećanje socijalne osjetljivosti

·        razvoj politike prema osobama sa invaliditetom pa tako i prema osobama oštećena sluha na osnovu ratificiranja Konvencije UN kao osnova za državne mjere i programe

·        provođenje nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti

·        loša gospodarska situacija (smanjenje proračunskih sredstava za rad udruga)

·        neprovođenje u dovoljnoj mjeri postojećih zakona

·        pasivnost građana u zajednici na problematiku osoba oštećena sluha

·        izbori

·        nedostatak sustavnog i trajnijeg financiranja

·        neodrživ odnos prema osobama oštećena sluha

·        nedostatna podrška lokalne zajednice

·        minimalna financiranja  od strane lokalne i regionalne jedinice samouprave

·        neprovođenje zakonskih regulativa

 

 3.2. Analiza dionika

·       članovi –gluhi i nagluhi korisnici usluga Udruge osoba oštećena sluha BBŽ

·       lokalna i regionalna samouprava (Bjelovarsko –bilogorske županija, Grad Bjelovar, Grad Garešnica, Grad  Grubišno Polje)

·       javne ustanove na području Bjelovarsko-bilogorske županije (Centar za socijalnu skrb, Hrvatski zavod za zapošljavanje PS Bjelovar, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje)

·       poslovni sektor (ljekarne Coner, Sirovina, Vidik i drugi )

·       druge udruge u županiji i Republici Hrvatskoj (Udruga invalida Bjelovar, Udruga za promicanje inkluzije Bjelovar, Udruga slijepih Bjelovar, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, većina drugih Udruga osoba oštećena sluha u Hrvatskoj)

·       mediji  (lokalna televizija , regionalni program HTV-a, Net, Atila, lokalne  novine, Bjelovarski list, Internet portali…)

 

4. STRATEŠKI CILJEVI UOOS BBŽ od 2017.-2021.godine

 

 

        4.1. Uključivanje osoba oštećena sluha u lokalnu i širu zajednicu

·        Senzibiliziranje zajednice o problematici osoba oštećena sluha

·        Promicanje jednakih mogućnosti i prava

·        Aktivnosti informiranja u obliku direktnog rada sa strankama sa područja socijalne skrbi, zdravstva, mirovinskog, obrazovanja i dr.

·        Širenje mreže korisnika usluga u suradnji sa HZZ, CSS, HZMO i dr. relevantnih ustanova

·        Poticanje i razvoj socijalnog poduzetništva

·        Poticanje zapošljavanja gluhih i nagluhih članova

·        Sprječavanje siromaštva

 

4.2. Unaprjeđenje i širenje socijalnih usluga za djecu i odrasle osobe oštećena sluha

·        Sudjelovanje u stvaranju mreže socijalnih usluga i suradnja sa relevantnim akterima

·        Zajedničke aktivnosti zagovaranja jednakih mogućnosti osoba oštećena sluha

 

4.3. Organizacijsko jačanje upravljanja Udrugom

 

·        Povećati broj aktivnih članova

·        Sudjelovati u razvoju i širenju mreže socijalnih usluga

·        Kontinuirano se educirati i razvijati kvalitetu pružanja socijalnih usluga

·         Priprema projekata i apliciranje za lokalne, regionalne, državne i EU natječaje te natječaje poslovnih subjekata

·        Razvoj Internet platforme za unutarnju i vanjsku komunikaciju te društvenu povezanost članova i suradnika

·        Informiranje javnosti putem Web stranice, medija, publikacija i dr.

        

 

                                                                     Boženka Stanša, predsjednica

 

 

U Bjelovaru, 12.travnja 2017.

STRATEŠKI PLAN UOOS BBŽ ZA RAZDOBLJE 2013.-2015. GODINE

UVOD

Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko –bilogorske županije je dragovoljna, nestranačka i neprofitna udruga s humanitarnim ciljevima, koja okuplja sve osobe oštećena sluha ( gluhe,nagluhe i gluhoslijepe ) kao i roditelje djece i mladeži, koji nemaju ili imaju ograničenu radnu sposobnost na području Bjelovarsko-bilogorske županije, u jedinstvenu zajednicu sa svrhom promicanja kvalitetnijeg života osoba oštećena sluha u ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa.

Dosadašnji rad i aktivnosti UOOS BBŽ temeljio se na Planu i Programu rada usvojenim na Osnivačkoj ( studeni 2010.) i Godišnjoj skupštini Udruge (studeni 2012.). U svrhu usvajanja sustava osiguranja kvalitete rada , Udruga je provela strateško planiranje za razdoblje od siječnja 2013. do prosinca  2015.godine.  

Strateški plan UOOS BBŽ predstavlja rezultat analiza i planiranja  provedenih od strane zaposlenika, predsjednice , dopredsjednice i članova Izvršnog odbora : Boženka Stanša, Slava Pavičić, Marina Balenović, Mirko Dandić, Mara Rumiha, Sanja Lovrinović i Predrag Valjak, a usvojen je na sjednici Izvršnog odbora 07.siječnja 2013.godine. Odnosi se na razdoblje 2013.-2015. godine.

 

1. ANALIZA OKRUŽENJA U KOJEM UOOS BBŽ DJELUJE

Bjelovarsko-bilogorska županija smještena je na sjeverozapadu Republike Hrvatske i zauzima površinu od 2.652 km2, što je 3,03 % od ukupne površine Republike Hrvatske. Klimatska obilježja županije su umjereno hladne zime, topla ljeta te pretežno povoljna godišnja raspodjela padalina. Smještena je na području četiri karakteristične zemljopisne cjeline : Bilogore ( sjeverno i sjeveroistočno ), rubne masive Papuka i Ravne gore ( istočno), Moslavačke gore ( jugozapadno ) i doline rijeke Česme i Ilove ( zapadno, središnje i južno). Okružena je sa Koprivničko-križevačkom županijom na sjeveru,  Virovitičko-podravskom na sjeveroistoku, Sisačko-moslavačkom na jugu te Zagrebačkom županijom na zapadu što joj je omogućilo dobru prometnu i gospodarsku povezanost. U sastavu županije nalazi se pet gradova i osamnaest općina. Prema popisu stanovništva iz 2011.godine u županiji živi 119.743 stanovnika, od čega u glavnom  upravnom, gospodarskom i kulturnom sjedištu županije, gradu Bjelovaru živi 40.443 stanovnika. Većina stanovništva živi u gradovima, a ostatak u selima.  

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u izvješću o osobama sa invaliditetom  u siječnju 2012.godine u RH živi 518.081 osoba sa invaliditetom  što je oko 12,1% ukupnog stanovništva RH. Najveći broj osoba sa invaliditetom, njih 204.505 ( 54,9 % ), je u radno-aktivnoj dobi 19-64 godine, u dobnoj skupini 65+ 195.380 osoba što čini 37,7 % , uz to osobe sa invaliditetom u dječjoj dobi  od 0- 9 godina u postotku od 7,4 %.

 Na području Republike Hrvatske ima 80.000 osoba oštećena sluha, od toga registriranih kroz članstva u udrugama 12.000,  od ukupnog broja osoba sa invaliditetom 12.765 osoba oštećena sluha što je 2,5 % ukupnog broja.  U Republici Hrvatskoj oko 69 % osoba s invaliditetom, prema dostupnim podacima o obrazovanju, nema završenu osnovnu školu ili ima samo osnovnoškolsko obrazovanje. Oko 24 % ima srednju stručnu spremu,a samo je 3 % osoba sa visokom ili višom stručnom spremom.

U evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od ukupnog broja evidentiranih nezaposlenih osoba s invaliditetom u evidenciji HZZ-a, 2.087 osoba ( 34,83 % ) nema radnog staža, a 1.734 osobe na Zavodu su prijavljene 5 i više godina.

Prema statističkim podacima Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje za 2012.godinu ukupno postoji  nezaposlenih osoba sa invaliditetom 6.212, od toga 2.571 žena, prema obrazovanju 148 ukupno bez škole ili nezavršene osnovne škole, od toga 53 žene, 768 sa završenom osnovnom školom, od toga 258 žena, 4.242 osobe sa srednjom stručnom trogodišnjom školom, od toga 1.817 žena; 850 osoba sa invaliditetom sa srednjom stručnom četverogodišnjom školom i gimnazijom, od toga 357 žena; 90 osoba sa završenim prvim stupnjem fakulteta, stručnih studija ili više škole, od toga 39 žena i 115 osoba sa fakultetom, akademijom, magisterijem, doktoratom, od toga 46 žena. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji evidentirana je 301 nezaposlena osoba sa invaliditetom.

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji  postoji 26 osnovnih škola, 15 srednjih škola, 3 fakulteta i to Ekonomski fakultet Rijeka, Studij sestrinstva i Studij mehatronike. Za učenike djeluju 2 učenička doma. Uz ove redovne obrazovne ustanove za obrazovanje odraslih postoji Pučko otvoreno učilište  i informatička učilišta Algebra i Ivora. Osobe sa invaliditetom u Republici Hrvatskoj u najvećem dijelu, 77% žive u obitelji, 20 % ih živi samo, a u nezadovoljavajućim uvjetima stanovanja živi 18 % osoba sa invaliditetom.

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije djeluje 1.360 udruga različitih djelatnosti.  Zbog tako velikog  broja udruga dolazi do problema sustavnog financiranja, iz tih  razloga važno je djelovanje na razvoju podupiranja  humanitarnih i neprofitnih organizacija i usmjerenih na kvalitetu života i  izjednačavanja mogućnosti osoba sa invaliditetom ,tako i na gluhe i nagluhe osobe.

 

2. DJELOVANJE UOOS BBŽ

Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko bilogorske županije ( UOOS BBŽ ) je osnovana 12. studenog  2010.godine u Bjelovaru na zahtjev 19 članova osnivača koji su istupili iz stare Udruge gluhih i nagluhih Bjelovar iz razloga netransparentnog i nedemokratičnog rada, i u kojoj se nisu provodili nikakvi programi i projekti potrebni za ostvarivanje ciljeva i djelovanja prema Statutu u kojima bi članovi ostvarili svoja prava te povećali kvalitetu života.

Stara Udruga gluhih i nagluhih Bjelovar iz koje je istupilo veliki broj članova imala je dugu tradiciju iz 1970. –tih , no vodstvo zadnjih nekoliko godina zanemarilo je svrhu postojanja udruge, te same članove i njihova mišljenja, njihova djelatnost se bazirala samo na sportske aktivnosti male skupine članova te su se provodili samo njihovi interesi, za sve članove samo jedan izlet godišnje bez ikakvih projekata i programa koji su bili potrebni.

 Danas UOOS BBŽ posluje na adresi T.G.Massaryka 8 u Bjelovaru, u uredu u vlasništvu Grada Bjelovara, u sklopu Centra za Udruge, veličine  20m2 , koji se dijeli sa još 2 udruge. Uz to, u istom Centru imamo mogućnost korištenja zajedničke sale za održavanje većih skupova, sastanaka, radionica i obilježavanja važnih datuma i obljetnica. Od 2010. godine  broj članova od početnih 19 povećan je na  56 članova, od toga je 2 djece oštećena sluha predškolskog  uzrasta , 8 djece oštećena sluha školskog uzrasta, 19 mladih do 35 godina starosti i 27 osoba  do 75 godina starosti. Udruga broji 28 ženskih članica i 24 muška člana. Prema visini oštećenja sluha stupanj tjelesnog oštećenja članova kreće se od 40% do 100%. Najviši stupanj tjelesnog oštećenja od 70% do 100% ima 60 % članova sa potpunom gluhoćom i govornim problemima.

Svrha udruge je promicanje kvalitetnijeg života osoba oštećena sluha u ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih potreba i interesa. Udruga je upisana u registar Ureda za opću upravu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji  i sastoji se od slijedećih stručnih tijela : Skupština, predsjednicu, dopredsjednicu , Izvršni i Nadzorni odbor. Djelatnost, ciljevi i zadaci Udruge osoba oštećena sluha su vođenje stalnih aktivnosti u razvoju svih oblika društvenog života u sustavu društvene brige za osobe oštećena sluha, kako bi oni što bolje ostvarivali svoja prava i pravovremeno izvršavali svoje obveze, obavještavanje nadležnih ustanova i državnih organa o mogućim problemima gluhih osoba gdje je potreba pomoć šire zajednice i predlaže moguća rješenja tih problema, u suradnji sa Hrvatskim savezom gluhih i nagluhih pomaže u rješavanju komunikacijskih barijera koje se javljaju u svakodnevnom životu i radu osoba  oštećena sluha, organizira društveni život svojih članova u svojim okvirima i u suradnji sa drugim invalidskim organizacijama i udrugama u obliku informiranja, prosvjetno-kulturno-rekreativnih i umjetničkih aktivnosti te vodi evidenciju o članstvu, imovini i financijskim sredstvima  Udruge. Neki od oblika provođenja slobodnog vremena su kreativne radionice ( izrada čestitki i slika tehnikom zlatoveza, radionice filcanja  neprerađene vune, radionice dekupaž  tehnike, izrada prigodnih božićnih  i uskrsnih aranžmana i druge kreativne radionice  te radionica „ Govorimo znakovni “ koja se kontinuirano provodi za potrebe upoznavanja hrvatskog znakovnog jezika za nove članove i za širu zajednicu ( obitelj članova, prijatelji i djelatnici koji se u svoma radu susreću sa gluhim osobama). Organiziraju se prema mogućnostima  izleti, redovna druženja članova, posjete drugim udrugama u Republici Hrvatskoj, sudjelovanje na društvenim događajima ( izložbe, predstave i sl.). Druženja članova provode se svaki četvrtak od 18 do 21 sat. Korisnici Udruge su iznimno zadovoljni radom udruge. Udruga je osigurala tumače/prevoditelje- pomoćnike  u nastavi za  4 učenika, od toga 3 u osnovnim školama i 1 učenika u srednjoj školi. Uz to gluhi članovi imaju na raspolaganju tumača/prevoditelja za uslugu komunikacije u rješavanjima  različitih potreba u zdravstvu, socijalnoj skrbi  i drugim djelatnostima.

Dobra početna suradnja sa lokalnom, regionalnom i državnom upravom je ključ uspjeha Udruge, a stjecanje iskustva i kvalitetnu provedbu programa i projekata provodimo uz odličnu suradnju sa Hrvatskim savezom gluhih i nagluhih i  Hrvatskim društvom tumača znakovnog jezika.

Neposredni korisnici i suradnici Udruge su pravosudna tijela, Gradska uprava grada Bjelovara, Bjelovarsko-bilogorska županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje,  Centar za socijalnu skrb Bjelovar, Obiteljski centar Bjelovarsko-bilogorske županije, osnovne i srednje škole Bjelovarsko-bilogorske županije,privatni  starački dom .

Najveći problemi s kojima se Udruga susreće:

-         Financiranje troškova hladnog pogona i naknada za zaposlenike

-         Neprimijenjena zakonska regulativa

-         Neprimjereno izjednačavanje humanitarnih i socijalnih udruga sa ostalima

-         Nedostatak većeg stalnog prostora za aktivnosti većeg broja članova kao što su radionice, druženja, obilježavanje važnih obljetnica i dr.

-         Nedostatak mogućnosti financijske pomoći siromašnim članovima za ostvarivanje većeg broja izleta, ljetovanja i nabavu repromaterijala za razne kreativne radionice

-         Netransparentan način financiranja civilnog sektora od strane javnog

-         Neumreženost udruga sličnih djelatnosti i karaktera na nivou županije

-         Neprepoznata važnost ovog sektora u društvu

 

 2.1. Problemi i diskriminacija osoba oštećena sluha u svakodnevnom životu

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji je,kao i u ostatku Republike Hrvatske,  nažalost još uvijek prisutna diskriminacija osoba sa invaliditetom. Unatoč zakonskim propisima koji su posvećeni ljudskim pravima osoba sa invaliditetom, društvo i dalje ne daje u svakodnevici zadovoljavajuće rezultate. Najveći problem je nezaposlenost, niska visina dohotka, niska razina pristupa informacijama u javnom i političkom životu. Društvo je nedovoljno senzibilizirano za osobe sa invaliditetom, pa tako i za osobe oštećena sluha. Prilikom zapošljavanja poslodavci imaju lošu percepciju i odbijaju zaposliti osobe sa invaliditetom zbog navodne loše produktivnosti, izostajanja sa posla, visokom stupnju rizika od ozljeda, visoke cijene osiguranja te moguće nespremnosti ostalih radnika da ih prihvate kao suradnike u radnom okruženju.

Osobe oštećena sluha imaju komunikacijsku barijeru u aktivnostima koje se tiču društvenog života u cjelini, uključujući obrazovanje. Gluhe i nagluhe osobe najčešće su radno sposobne za samostalno obavljanje raznih poslova za koje su se školovale ili bilo kakvih pomoćnih poslova  uz povremenu pomoć tumača / prevoditelja . Nažalost, još uvijek je prisutan problem nedovoljne educiranosti javnosti o izazovima i potrebama osoba oštećena sluha. Osobe oštećena sluha se još uvijek zbog svog tjelesnog oštećenja oslanjaju na prepuštanje odluka drugim osobama, što u konačnici rezultira manjkom samopouzdanja i osjećaja kontrole nad vlastitim životom.

 

 2.2. Projekti i programi  UOOS BBŽ

1.      Promicanje kvalitetnijeg života gluhih korisnika

2.      Održavanje i osnaživanje socijalnih sposobnosti korisnika ,potpora okoline s kojom dijele kulturu i jezik

3.     Tumač/prevoditelj –podrška u prevladavanju komunikacijskih barijera na području Bjelovarsko-bilogorske županije

4.      Pomoćnici u nastavi djeci oštećena sluha u redovnom školovanju

5.      Radionica :“ Govorimo znakovni“

6.      Kreativne radionice

7.      Organizirani izleti

8.      Obilježavanje važnih datuma

  

2.3. Misija, vizija, vrijednosti i principi djelovanja
 

2.3.1. Misija

 Doprinijeti kvalitetnom i ravnopravnom sudjelovanju u zajednici djece i odraslih osoba oštećena sluha.

2.3.2. Vizija

Društvo jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti djece i odraslih osoba oštećena sluha.

2.3.3. Vrijednosti i principi djelovanja

Djelovanje Udruge osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije zasniva se na slijedećim vrijednostima :

1.Poštivanje i zaštita ljudskih prava i uvažavanja različitosti

2.Neprihvatljivost svake diskriminacije i govora mržnje

3.Međusobno uvažavanje članova i poštivanje različitih interesa

4.Otvorena komunikacija i pravodobna razmjena informacija među članovima

5.Unaprijed dogovoren i zajednički nastup prema institucijama vlasti

6.Demokratsko donošenje odluka i ravnopravna zastupljenost članova u procesu donošenja i provedbi odluka

7.Odgovornost članova za dogovoreno i transparentnost u radu Udruge

8.Promicanje vrijednosti rada Udruge kod ostalog stanovništva u lokalnoj zajednici

9.Poštivanja Etičkog kodeksa ponašanja u Udruzi

 

3. ANALIZA UOOS BBŽ


3. 1. SWOT analiza

 

UNUTARNJE OKRUŽENJE

SNAGE

SLABOSTI

 

 • stalno rastući broj članova
 • osigurani uvjeti za rad, opremljenost informatičkom opremom
 • dobra suradnja sa institucijama
 • praćenje Zakona i propisa
 • sposobnost apliciranja na natječaje
 • sposobnost provedbe programa i projekata
 • spremnost na suradnju, timski rad i društveni napredak
 • dobra povezanost sa mrežom udruga i Hrvatskim savezom gluhih i nagluhih
 • iskustvo u provedbi domaćih i projekata i programa
 • entuzijazam zaposlenika
 • prepoznatljivost Udruge u lokalnoj sredini
 • raznovrsnost projekata i programa koje udruga provodi
 • nesigurnost financiranja i zadržavanja postojećih radnih mjesta
 • teška gospodarska situacija
 • nedovoljna financijska sredstava za sve planirane aktivnosti
 • nedovoljan broj zaposlenih
 • nedovoljno aktivnijih članova
 • teritorijalna disperzija članova
 • loši egzistencijalni status velikog broja članova
 • loša prometna povezanost
 • nedostatak kadrova koji govore strane jezike

 

VANJSKO OKRUŽENJE

PRILIKE

PRIJETNJE

 

 • dobra suradnja sa lokalnim, regionalnim i državnim institucijama
 • dobra suradnja sa medijima
 • natječaji –prilike za financiranje
 • EU natječaji
 • približavanje EU integracijama
 • demokratizacija društva
 • povećanje socijalne osjetljivosti
 • razvoj politike prema osobama sa invaliditetom pa tako i prema osobama oštećena sluha na osnovu ratificiranja Konvencije UN kao osnova za državne mjere i programe
 • provođenje nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti
 • loša gospodarska situacija (smanjenje proračunskih sredstava za rad udruga)
 • neprovođenje u dovoljnoj mjeri postojećih zakona
 • pasivnost građana u zajednici na problematiku osoba oštećena sluha
 • izbori
 • nedostatak sustavnog i trajnijeg financiranja
 • neodrživ odnos prema osobama oštećena sluha
 • neetičan odnos lokalne zajednice
 • netransparentnost financiranja lokalne i regionalne jedinice samouprave
 • neprovođenje zakonskih regulativa

 

 3.2. Analiza dionika

·       članovi –gluhi i nagluhi korisnici usluga Udruge osoba oštećena sluha BBŽ

·       lokalna i regionalna samouprava (Bjelovarsko –bilogorske županija, Grad Bjelovar, Grad Garešnica, Grad  Grubišno Polje)

·       javne ustanove na području Bjelovarsko-bilogorske županije (Centar za socijalnu skrb, Hrvatski zavod za zapošljavanje PS Bjelovar, Hrvatski zavod za mirovinsko     osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje)

·       poslovni sektor (ljekarne Coner…)

·       druge udruge u županiji i Republici Hrvatskoj (Udruga invalida Bjelovar, Udruga za promicanje inkluzije Bjelovar, Udruga slijepih Bjelovar, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, većina drugih udruga osoba oštećena sluha u Hrvatskoj)

·       mediji  (lokalna televizija , regionalni program HTV-a, Net, Atila, lokalne  novine, Bjelovarski list, Internet portali…)

 

 4. STRATEŠKI CILJEVI UOOS BBŽ od 2013.-2015.godine

          4.1. Uključivanje osoba oštećena sluha u lokalnu i širu zajednicu

·        Senzibiliziranje zajednice o problematici osoba oštećena sluha

·        Promicanje jednakih mogućnosti i prava

·        Aktivnosti informiranja u obliku direktnog rada sa strankama sa područja socijalne skrbi, zdravstva, mirovinskog, obrazovanja i dr.

·        Širenje mreže korisnika usluga u suradnji sa HZZ, CSS, HZMO i dr. relevantnih ustanova

·        Poticanje i razvoj socijalnog poduzetništva

·        Poticanje zapošljavanja gluhih i nagluhih članova

 

4.2. Unaprjeđenje i širenje socijalnih usluga za djecu i odrasle osobe oštećena sluha

·        Sudjelovanje u stvaranju mreže socijalnih usluga i suradnja sa relevantnim akterima

·        Zajedničke aktivnosti zagovaranja jednakih mogućnosti osoba oštećena sluha

 

         4.3. Organizacijsko jačanje upravljanja Udrugom

·        Povećati broj aktivnih članova

·         Priprema projekata i apliciranje za lokalne, regionalne, državne i EU natječaje te natječaje poslovnih subjekata

·        Razvoj Internet platforme za unutarnju i vanjsku komunikaciju te društvenu povezanost članova i suradnika

·        Informiranje javnosti putem Web stranice, medija, publikacija i dr.      U Bjelovaru 07.siječnja 2013.

 

Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije

       Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije je dragovoljna, nestranačka i neprofitna udruga s humanitarnim ciljevima, koja okuplja sve osobe oštećena sluha (gluhe, nagluhe i gluhoslijepe), kao i roditelje djece i mladeži koja nemaju ili imaju ograničenu radnu sposobnost na području Bjelovarsko-bilogorske županije, u jedinstvenu zajednicu sa svrhom promicanja kvalitetnijeg života i ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa. Udruga ima svojstvo pravne osobe upisom u registar kod Ureda za opću upravu u Bjelovaru. Udruga djeluje u skladu sa zakonom i Statutom na području Bjelovarsko-bilogorske županije pod nazivom: Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije.

       Sjedište Udruge je u Bjelovaru, T.G. Masaryka 8. Udruga je član Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih a i drugih organizacija i ustanova na svom području u čijoj je nadležnosti zaštita osoba s invaliditetom. U radu udruge nije dopuštena rasna, nacionalna, vjerska i politička diskriminacija te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina. Rad udruge i njezinih tijela je javan. Javnost rad se osigurava preko pisanih materijala, izvještaja o radu i financijskom poslovanju, izvještavanjem članstva i javnosti putem javnih skupova i sredstava javnog informiranja (tisak, bilteni, radio i TV).

      Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik, koji je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora. Pojedini članovi Izvršnog odbora ili tajnik ,mogu zastupati i predstavljati Udrugu u granicama ovlasti koje im daje predsjednik. Blagdan Udruge je Međunarodni dan gluhih koji se svake godine slavi zadnje nedjelje mjeseca rujna. 

Zakoni i prava

Iz mirovinskog osiguranja

Prema Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (NN br. 71 od 08.07.1999.), gluhe osobe imaju pravo na beneficirani radni staž, tj. na svakih 12 mjeseci računa se radni staž od 15 mjeseci.

Iz sustava zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN br. 25, od 21.02.2005.)

Slušna pomagala

Osigurana osoba ostvaruje pravo na slušno pomagalo kada ima obostrani trajni gubitak sluha, a tonski audiogram pokazuje da je prosječni prag sluha za uho na koje bolje čuje na frekvencijama: 0,5 kHZ, 1 kHz, 2 kHz i 4 kHz za dijete do navršene 18. godine 30 dB i više, a 40 dB i više za odrasle na istim frekvencijama.
Osigurana osoba odobrenim slušnim pomagalom mora postizati slušno-govornu komunikaciju unutar socijalnog kontakta prema govornom audiogramu.
Osigurana osoba ima pravo samo na jedno od sljedećih slušnih pomagala:

1. Analogno slušno pomagalo

2. Digitalno slušno pomagalo

Dijagnostički postupak i odabir slušnog pomagala određuje i provodi doktor medicine u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, specijalist otorinolaringolog-audiolog koji izdaje i potvrdu za odabrano slušno pomagalo.

Djeca do navršene 18. godine života, koja se nalaze na kontinuiranoj slušno-govornoj rehabilitaciji, odnosno osigurane osobe na redovnom školovanju imaju pravo na dva slušna pomagala.

Vanjski dijelovi Ugradbenoga slušnog pomagala - "umjetna pužnica"

Osigurana osoba kojoj je zbog gluhoće ugrađena umjetna pužnica ima pravo na vanjski dio pužnice:

1. Procesor koji se nosi uz tijelo, ili

2. Zaušni tip procesora.

Osiguranoj osobi s ugrađenom umjetnom pužnicom osigurava se jednom godišnje redovna provjera ispravnosti uređaja pri ugovornom isporučitelju.

Surdotehnička pomagala

Osigurana osoba s potpunim gubitkm sluha (gluha osoba) ima pravo na sljedeća surdotehnička pomagala:

1. Predajnik

2. Prijemnik za:

    a – svjetlosni ili vibracijski signal za budilicu

    b – alarm plača djeteta ako ima dijete mlađe od dvije godine života

3. Faks uređaj

Ako u zajedničkom kućanstvu živi više osoba s potpunim gubitkom sluha, pravo na pomagala iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka ostvaruje samo jedna osigurana osoba u zajedničkom kućanstvu.

Iz sustava socijalne skrbi

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (NN br.103, od 26.06.2003),

–gluhe i gluhoslijepe osobe stječu pravo na doplatak za pomoć i njegu, u punom iznosu ako osoba nije osposobljena za samostalan život i rad, odnosno u smanjenom iznosu za osobe osposobljene za rad, bez obzira na imovinski cenzus.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (NN br.103, od 26.06.2003., članak 7), navedeno je

– radi prevladavanja komunikacijskih i mobilnih poteškoća gluhe i gluhoslijepe osobe imaju, u svezi sa sklapanjem pravnih poslova i postupcima ostvarivanja iz socijalne skrbi, pravo na tumača.

Ostala prava i povlastice

Zakon o povlasticama u unutrašnjem putničkom prometu(NN br.97 od 30.9.2000.)

– gluhe osobe uz ostale kategorije invalida imaju pravo na 75 % popusta na cijenu vozne karte za četiri putovanja godišnje vlakom i trajektom.

Zakon o boravišnoj pristojbi (NN br.35/2000. i 42/1995)

– temeljem tog zakona gluhe osobe ne plaćaju boravišnu pristojbu kada borave izvan svog prebivališta. Ova se povlastica može koristiti uz predočenje članske iskaznice.


– T-COM popust 50% pretplate i 100 besplatnih impulsa.

– HAK daje 50% popusta na godišnju članarinu.

– VIP-net GSM daje mogućnost kupnje mobitela uz povoljnije uvjete, oslobađanje od pretplate i nižu cijena poruka.

-- HRT oslobađa od plaćanja mjesečne pristojbe u visini od 50% gluhe osobe (100% oštećenje sluha).