E-learning - Karijera po mojoj mjeri

O udruzi

Galerije fotografija

Novosti

Kontakt

 • Tel/fax:
  +385 (0)43 245 906
 • GSM:
  Tajnik:+385 (0)91 522 6848
  Predsjednik: +385 (0)99 333 7488 (SAMO SMS)
 • E-mail: uoos.bbz@gmail.com
 • radno vrijeme
  Ponedjeljak - petak 8:00 - 14:00 h
 • druženja članova - otkazana zbog pandemije koronavirusa
  Petak 19:00 - 21:00 h
 • radionica znakovnog jezika - otkazane zbog pandemije koronavirusa
  (Massarykova 8)
  Utorak 12:00 - 13:30 h
 • "Govorimo znakovni"- otkazano zbog pandemije koronavirusa
  (Dječji odjel Narodne knjižnice "Petar Preradović")
  Utorak 17:30 - 19:00 h
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društava

Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge

Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije

       Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije je dragovoljna, nestranačka i neprofitna udruga s humanitarnim ciljevima, koja okuplja sve osobe oštećena sluha (gluhe, nagluhe i gluhoslijepe), kao i roditelje djece i mladeži koja nemaju ili imaju ograničenu radnu sposobnost na području Bjelovarsko-bilogorske županije, u jedinstvenu zajednicu sa svrhom promicanja kvalitetnijeg života i ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa. Udruga ima svojstvo pravne osobe upisom u registar kod Ureda za opću upravu u Bjelovaru. Udruga djeluje u skladu sa zakonom i Statutom na području Bjelovarsko-bilogorske županije pod nazivom: Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije.

       Sjedište Udruge je u Bjelovaru, T.G. Masaryka 8. Udruga je član Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih a i drugih organizacija i ustanova na svom području u čijoj je nadležnosti zaštita osoba s invaliditetom. U radu udruge nije dopuštena rasna, nacionalna, vjerska i politička diskriminacija te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina. Rad udruge i njezinih tijela je javan. Javnost rad se osigurava preko pisanih materijala, izvještaja o radu i financijskom poslovanju, izvještavanjem članstva i javnosti putem javnih skupova i sredstava javnog informiranja (tisak, bilteni, radio i TV).

      Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik, koji je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora. Pojedini članovi Izvršnog odbora ili tajnik ,mogu zastupati i predstavljati Udrugu u granicama ovlasti koje im daje predsjednik. Blagdan Udruge je Međunarodni dan gluhih koji se svake godine slavi zadnje nedjelje mjeseca rujna.