E-learning - Karijera po mojoj mjeri

O udruzi

Galerije fotografija

Novosti

Kontakt

 • Tel/fax:
  +385 (0)43 245 906
 • GSM:
  Tajnik:+385 (0)91 522 6848
  Predsjednik: +385 (0)99 333 7488 (SAMO SMS)
 • E-mail: uoos.bbz@gmail.com
 • radno vrijeme
  Ponedjeljak - petak 8:00 - 14:00 h
 • druženja članova - otkazana zbog pandemije koronavirusa
  Petak 19:00 - 21:00 h
 • radionica znakovnog jezika - otkazane zbog pandemije koronavirusa
  (Massarykova 8)
  Utorak 12:00 - 13:30 h
 • "Govorimo znakovni"- otkazano zbog pandemije koronavirusa
  (Dječji odjel Narodne knjižnice "Petar Preradović")
  Utorak 17:30 - 19:00 h
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društava

Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge

Međunarodni dan sluha - 3.ožujka 2023.

Međunarodni dan sluha - 3.ožujka 2023.

Svjetski dan sluha Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) utemeljila je 2007. godine.

Od tada, svake se godine odabire tema iz područja sluha koja se detaljno obradi te se napišu brojni edukativni materijali koji budu prevedeni na više jezika kako bi bili dostupniji što većem broju ljudi. Cilj je takvih akcija podizanje svijesti o sprječavanju gluhoće i gubitka sluha, kao i promicanje skrbi za uho i sluh diljem svijeta. Želja WHO-a je potaknuti svakog čovjeka da vodi odgovarajuću brigu o svom sluhu i ukoliko primijeti poteškoće, potraži pomoć.

Ove godine kao temu WHO je odabrao "Ear and hearing care for all! Let’s make it a reality" ("Briga o uhu i sluhu za sve! Neka to bude stvarnost") jer svi imamo pravo na brigu o sluhu.

Mišljenja WHO-a za Svjetski dan sluha 2023. jesu naglašavanje važnosti integriranja skrbi za uho i sluh unutar primarne zdravstvene zaštite koja je neizostavan i bitan sudionik pružanja zdravstvene zaštite. Stoga će WHO 3. ožujka 2023. objaviti novi priručnik - "Priručnik za obuku o primarnoj njezi uha i sluha za zdravstvene radnike i liječnike opće prakse".

Sluh je jedno od pet ljudskih osjetila. Njegov značaj u svakodnevnom životu iznimno je važan. Oštećenje sluha može znatno umanjiti kvalitetu života. Ako do oštećenja dođe u dječjoj dobi, posljedično mogu nastati poremećaji u razvoju govora i jezika ili kognitivne poteškoće. Za razliku od navedenog, u odraslih se ljudi kao posljedica oštećenja sluha često uočava usamljenost i socijalna izolacija s posljedičnom pojavom depresivnih stanja i anksioznosti.

Prema posljednjem dostupnom izvješću o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, broj pacijenata s oštećenjima sluha iznosi 16.369 te čini 2,8% ukupnog broja osoba s invaliditetom. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da će do 2050. godine gotovo 2,5 milijarde ljudi imati određeni stupanj oštećenja sluha te da će najmanje 700 milijuna ljudi imati potrebu za slušnom rehabilitacijom.

 

 
03-03-2023