Predavanje o radu sa djecom s poteškoćama

Predavanje o radu sa djecom s poteškoćama

U prostoru Osnovne škole Rovišće tokom 3. mjeseca 2015.u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje  održano je predavanje o radu sa djecom s poteškoćama u razvoju..

  • Predavanje o radu sa djecom s poteškoćama
  • Predavanje o radu sa djecom s poteškoćama
  • Predavanje o radu sa djecom s poteškoćama
  • Predavanje o radu sa djecom s poteškoćama
  • Predavanje o radu sa djecom s poteškoćama
  • Predavanje o radu sa djecom s poteškoćama
  • Predavanje o radu sa djecom s poteškoćama
  • Predavanje o radu sa djecom s poteškoćama
  • Predavanje o radu sa djecom s poteškoćama
  • Predavanje o radu sa djecom s poteškoćama