E-learning - Karijera po mojoj mjeri

O udruzi

Galerije fotografija

Novosti

Kontakt

 • Tel/fax:
  +385 (0)43 245 906
 • GSM:
  Tajnik:+385 (0)91 522 6848
  Predsjednik: +385 (0)99 333 7488 (SAMO SMS)
 • E-mail: uoos.bbz@gmail.com
 • radno vrijeme
  Ponedjeljak - petak 8:00 - 14:00 h
 • druženja članova - otkazana zbog pandemije koronavirusa
  Petak 19:00 - 21:00 h
 • radionica znakovnog jezika - otkazane zbog pandemije koronavirusa
  (Massarykova 8)
  Utorak 12:00 - 13:30 h
 • "Govorimo znakovni"- otkazano zbog pandemije koronavirusa
  (Dječji odjel Narodne knjižnice "Petar Preradović")
  Utorak 17:30 - 19:00 h
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društava

Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge

Komunikacijski posrednik u ulozi socijalnog uključivanja osoba oštećena sluha

Komunikacijski posrednik u ulozi socijalnog uključivanja osoba oštećena sluha

Zahvaljujući operativnom programu ”Učinkoviti ljudski potencijal 2014.-2020.” u Udruzi osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije uspješno se i dalje provodi projekt pod
nazivom: „Socijalno uključivanje osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije“ (kodni broj : UP.02.2.2.14.0100 ), u vrijednosti od 722.130,00 kn. Projekt se sufinancira iz
Europskog socijalnog fonda s intenzitetom potpore od 100%.

Projekt traje 20 mjeseci (od 19. srpnja 2021. do 19. ožujka 2023.). Ovim projektom omogućen je komunikacijski posrednik za 20 osoba oštećena sluha na području  Koprivničko-
križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije. Sam projekt zapošljava tri osobe: koordinatora i 2 komunikacijska posrednika.

Sluh je jedno od najvažnijih osjetila jer je usko povezan s razvojem govora i komunikacijom tako da i manji poremećaji sluha dovode do poteškoća u komunikaciji. Trenutno na području Bjelovarsko bilogorske županije ima više od 100 gluhih i nagluhih osoba. Zbog toga je ovaj projekt od iznimne važnosti kako bi barem dijelu osoba oštećena sluha olakšali komunikaciju u obavljanju poslova koje nisu u mogućnosti obavljati sami.

Često u javnim ustanovama osobe oštećena sluha doživljavaju neugodnosti i nerazumijevanje od strane djelatnika, što kod njih izaziva ljutnju i frustraciju, stoga je komunikacijski
posrednik od velike važnosti za premošćivanje komunikacijskih barijera gdje će im se, uz pomoć znakovnog jezika na njima jasan i razumljiv način prenijeti sve važnije informacije.

Znakovnim jezikom mogu uz podršku komunikacijskih posrednika, dobiti sve potrebne informacije iz javnog života na pristupačan način: na raznim skupovima, sastancima, tečajevima, u procesu obrazovanja, itd. Znakovni jezik nije univerzalan kao što mnogi misle. Postoji britanski znakovni jezik (BSL), američki znakovni jezik (ASL) itd. Svaki znakovni
jezik ima svoju vlastitu gramatiku i uči se kao svaki drugi strani jezik. Osobe oštećena sluha, a među njima najviše gluhe osobe isključene su iz svih glasovno-govornih informacija i velik broj gluhih osoba ne može razviti razumljiv govor. One se služe znakovnim jezikom kao prvim jezikom. Nagluhe osobe imaju bolje razvijen govor i jezik te bolja školska predznanja, no i te osobe imaju teškoća s praćenjem nastave, uspostavom brže komunikacije ili razumijevanjem govora u buci.

Donošenjem zakona o hrvatskom znakovnom jeziku 2015. godine, omogućeno je gluhim i nagluhim osobama korištenje usluge komunikacijskog posrednika u svim životnim
situacijama s ciljem prevladavanja socijalne isključenosti i integracije osoba oštećena sluha u društvo. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku već dugi niz godina projektno financira uslugu tumača/prevoditelja za gluhe i nagluhe osobe, ali zbog ograničenih sredstava i potrebe koja iz godine u godinu raste veliki broj osoba oštećenog sluha nije pokriven navedenom uslugom.

Posebno je vidljiv deficit tumača znakovnog jezika u organizacijama gluhih koje provode razne aktivnosti a među njima športske i rekreativne aktivnosti, koje su jedan od glavnih
načina socijalnog uključivanja gluhih osoba u život lokalne zajednice. Ovaj projekt svojim aktivnostima sudjeluje u smanjenju diskriminacije, jer kroz komunikacijskog posrednika nudi alate za ravnopravnije sudjelovanje osoba oštećena sluha u društvu. Osvjedočili smo se da projekt u velikoj mjeri pridonosi borbi protiv socijalne isključenosti osoba oštećena sluha na našem području i služi kao primjer kako prilagoditi i razvijati socijalne usluge prema specifičnim potrebama osoba s invaliditetom.

Projekt je u skladu s europskim, nacionalnim i lokalnim dokumentima koji promiču veću socijalnu uključenost osoba s invaliditetom. Na europskoj razini projekt pridonosi ostvarivanju ciljeva strategije Europa 2020 u djelu koji govori o osmišljavanju i provedbi programa promicanja socijalnih inovacija za najranjivije.

Na nacionalnoj razini projekt pridonosi ostvarenju ciljevima Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj 2014. – 2020. u prioritetu Osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu. Na lokalnoj razini projekt pridonosi ostvarivanju ciljeva Strategije razvoja ljudskih potencijala BBŽ 2016.-2020. i to Prioritetne osi 2: Pojačanje socijalne uključenosti skupina u nepovoljnom položaju i osoba s posebnim potrebama. Projekt pridonosi ostvarivanju općeg cilja poziva, te specifičnog cilja 2 jer smanjuje socijalnu isključenost osoba s invaliditetom kroz pružanje usluge osobne asistencije (tumača) za osobe oštećena sluha.

Projekt „Socijalno uključivanje osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 722.130,00 kuna sa stopom sufinanciranja od 100%. Trajanje projekta je 20 mjeseci, od 19.srpnja 2021. do 19.ožujka 2023.

 


 
 

 

 

 

 
11-07-2022