„Pomoć sebi i drugima“ – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova

„Pomoć sebi i drugima“ – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova

Udruga u suradnji sa Hzz-e provodi javni rad "Pomoć sebi i drugima“ koji je  usmjeren na uključivanje nezaposlenih osoba sa stečenim stručnim zvanjima, kao i samih osoba koje pripadaju posebnim skupinama, u rad udruga i ustanova koje skrbe i imaju programe za osobe s invaliditetom, liječene ovisnike, žene žrtve obiteljskog nasilja, žrtve trgovanja ljudima i druge posebne skupine građana.

Projekt koji se odnosi na pružanje stručne pomoći tj. provodi ga i zapošljava se osoba koja ima stručna zvanja vezana uz područje djelovanja udruge/ustanove ili osoba koja je iz ciljane skupine vezane uz rad udruge/ustanove i svojim iskustvom može pomoći drugim korisnicima ili šire.

 

 • „Pomoć sebi i drugima“ – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova
 • „Pomoć sebi i drugima“ – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova
 • „Pomoć sebi i drugima“ – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova
 • „Pomoć sebi i drugima“ – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova
 • „Pomoć sebi i drugima“ – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova
 • „Pomoć sebi i drugima“ – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova
 • „Pomoć sebi i drugima“ – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova
 • „Pomoć sebi i drugima“ – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova
 • „Pomoć sebi i drugima“ – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova
 • „Pomoć sebi i drugima“ – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova
 • „Pomoć sebi i drugima“ – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova
 • „Pomoć sebi i drugima“ – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova