Program javnih radova za nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih

Temeljem programa javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije prihvatila je provesti program humanitarno-socijalne potpore u lokalnoj zajednici provedbom Pomoći osobama oštećena sluha te za provođenje tog programa zaposliti tri osobe.

Cilj programa :
Zapošljavanje u programima javnih radova pod nazivom "Program javnih radova za nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih najmanje 36 mjeseci" aktivna je mjera kojoj je cilj društveno  korisnim radom afirmirati socijalnu uključenost i ublažiti posljedice nezaposlenosti kroz suradnju jedinica lokalne samouprave i institucija u njihovom vlasništvu, nevladinih udruga i sličnih institucija  te povećati zaposlenost duže vrijeme nezaposlenih osoba i osoba sa invaliditetom, s osobitim naglaskom na njihov socijalni status.
Ciljna skupina su osobe bez zanimanja, s pomoćnim zanimanjem i srednjom stručnom spremom prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 36 mjeseci i osobe sa invaliditetom.

Opis aktivnosti :
Program pomoći osoba oštećena sluha, članovima Udruge osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije, provodit će se aktivnostima prevladavanja komunikacijskih barijera za oadržavanje i osnaživanje socijalnih sposobnosti korisnika, gluhih i nagluhih članova, poticanju njihovog društvenog i socijalnog uključivanja u zajednicu, pomoć u rješavanju svakodnevnih pojedinačnih i zajednničkih potreba, te pomoć u kući starijim i nemoćnim članovima Udruge u obavljanju najjednostavnijih kućanskih zadataka kao što su spremanje, pranje, kuhanje i jednostavnih poslova na održavanju kućanstva i okućnice.