E-learning - Karijera po mojoj mjeri

O udruzi

Galerije fotografija

Novosti

Kontakt

 • Tel/fax:
  +385 (0)43 245 906
 • GSM:
  Tajnik:+385 (0)91 522 6848
  Predsjednik: +385 (0)99 333 7488 (SAMO SMS)
 • E-mail: uoos.bbz@gmail.com
 • radno vrijeme
  Ponedjeljak - petak 8:00 - 14:00 h
 • druženja članova - otkazana zbog pandemije koronavirusa
  Petak 19:00 - 21:00 h
 • radionica znakovnog jezika - otkazane zbog pandemije koronavirusa
  (Massarykova 8)
  Utorak 12:00 - 13:30 h
 • "Govorimo znakovni"- otkazano zbog pandemije koronavirusa
  (Dječji odjel Narodne knjižnice "Petar Preradović")
  Utorak 17:30 - 19:00 h
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društava

Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA CILJNE SKUPINE ZA UKLJUČIVANJE U PROJEKTNE AKTIVNOSTI SF.3.4.11.01.034

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA CILJNE SKUPINE ZA UKLJUČIVANJE U PROJEKTNE AKTIVNOSTI SF.3.4.11.01.034

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao Posredničko tijelo razine 1 za Program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.”, dana 7.3.2024. godine donijelo je 5. Odluku o financiranju (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26) u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga SF.3.4.11.01. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Nastavno na odluku o financiranju, Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije je 22.3.2024. potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava SF.3.4.11.01.0348, Zajedno za bolje: socijalna povezanost i skrb za starije i nemoćne, u sklopu programa “Zaželi – prevencija institucionalizacije”
Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina) i to kroz obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

 

 

 

 

 

Pravo sudjelovanja u projektu imaju samo pripadnici ciljne skupine iz područja Bjelovarsko-bilogorske županije koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
Ciljna skupina:
– Osobe starije od 65 godina
– Odrasle osobe s invaliditetom

Osobe starije od 65 godina
• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem
su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva
              +
• čiji mjesečni prihodi:
za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
za višečlana kućanstva u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina, te mjesečni prihodi ne prelaze iznos 300% od prosječne starosne mirovine prema HZMO sa mirovinskim stažem od 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

+
• koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge : usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog
stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

Odrasle osobe s invaliditetom (18+)
• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog poziva
     +
• koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
     +
• koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent
     +
• čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

Dokumentacija potrebna za dokaz pripadnosti ciljnim skupinama

Za osobe starije od 65 godina:
1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
2. Potvrda Porezne uprave o dohotku i primicima za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža (Dostaviti najkasnije s datumom koji prethodi danu ulaska u projekt)
3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva( Dostupno na http://uoosbbz.hr/ i u prostorijama Udruge)
4. Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent (potvrdu nabavlja Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije)


Za odrasle osobe s invaliditetom:
1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
2. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva( Dostupno na http://uoosbbz.hr i u prostorijama Udruge)
3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti (Dostaviti najkasnije s datumom koji prethodi danu ulaska u projekt)
4. Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent (potvrdu nabavlja Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije)
Uz prilog ovog Javnog poziva potrebno je ispuniti obrazac za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu. Svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe projekta i izvještavanja prema PT.

OBAVEZNO: Svi zainteresirani pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete iz ovog Poziva obrasce za iskaz interesa mogu preuzeti osobno u prostorijama Udruge osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije, T.G.Masaryka 8, 43 000 Bjelovar, u uredovno vrijeme ponedjeljkom od 09-17 sati ili na web stranici udruge http://uoosbbz.hr/
Preuzete i ispunjene obrasce potrebno je predati osobnim dolaskom u prostorije Udruge ili mailom na info@uoosbbz.hr  ili redovnom poštom na adresu Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije, T.G.Masaryka 8, 43 000 Bjelovar, najkasnije do 22. travnja 2024.


Ukoliko se prijavi veći broj kandidata od onoga što je predviđeno projektom, a da zadovoljavaju uvjete natječaja, postupit će se sukladno dodatnim kriterijima, odnosno dat će se prednost onim kandidatima koji žive u samačkom kućanstvu, na mjesečnoj razini ostvaruju manje prihode, ili su osobe s invaliditetom

  


Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Udruge osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus. 

 • JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA CILJNE SKUPINE ZA UKLJUČIVANJE U PROJEKTNE AKTIVNOSTI SF.3.4.11.01.034
 
Izjava-o-clanovima-zajednickog-kucanstva-1 (1)
izjava-o-clanovima-zajednickog-kucanstva-1_(1).docx (68.12 KB)
Zazeli-obrazac-ukljucivanje-u-projekt (2) (8)
zazeli-obrazac-ukljucivanje-u-projekt_(2)_(8).docx (151.79 KB)
03-04-2024