Što novoga donosi Zakon o inkluzivnom dodatku

Što novoga donosi Zakon o inkluzivnom dodatku

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavljuje informaciju o provedbi savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću povodom izrade Nacrta prijedloga Iskaza o procjeni učinaka Zakona o inkluzivnom dodatku (sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa, NN 90/11.).
Cilj novog zakonskog prijedloga je da se u jednom pravu osigura potrebna potpora osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama, a na ovaj način bi se ujedno pojednostavio postupak, dala mogućnost osobi s invaliditetom da sama određuje svoje prioritete, iznos inkluzivnog dodatka bio bi primjereniji potrebama ovih osoba, a ova novčana naknada imala bi za cilj izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom pri socijalnom uključivanju.
Zakon o inkluzivnom dodatku objedinjavao bi četiri prava iz dva zakona koja su u nadležnosti Ministarstva socijalne politike i mladih i to tri postojeća prava iz Zakona o socijalnoj skrbi novčane naknade: pravo na osobnu invalidninu, pravo na doplatak za pomoć i njegu i pravo na naknadu do zaposlenja te dio naknade iz Zakona o doplatku za djecu – uvećanje koje sada korisnici ostvaruju temeljem oštećenja zdravlja.
Inkluzivni dodatak ostvarivala bi osoba s utvrđenim trajnim tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i djelotvorno sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima, zbog čega postoji potreba za određenom razinom potpore u obavljanju aktivnosti radi uključivanja u svakodnevni život (sukladno Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom).
Predviđeno je da bi se naknada za inkluzivni dodatak isplaćivala mjesečno, a iznosi bi ovisili o stupnju potrebne potpore koju utvrdi prvostupanjsko tijelo vještačenja. Potrebna razina potpore određivala bi se u sedam razina.
Kriterije, područja i način procjene razine potpore za osobe kod kojih su utvrđena tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, propisat će ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.
Trenutno je u tijeku Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću povodom izrade Nacrta prijedloga Iskaza o procjeni učinaka Zakona o inkluzivnom dodatku (sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa, NN 90/11.) koja je, zajedno s pripadajućim prilozima, objavljena na web stranici Ministarstva socijalne politike i mladih i traje do 3. srpnja 2013. godine.

In-Portal

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

 
11-07-2013