„Sa znakovnim jezikom, svi su uključeni!“

„Sa znakovnim jezikom, svi su uključeni!“

Međunarodni tjedan gluhih tradicionalno se obilježava u cijelom svijetu zadnji tjedan u mjesecu rujnu.

U 2018. godini glavna tema Međunarodnog dana znakovnih jezika (IDSL) i Međunarodnog tjedna gluhih (IWDeaf) glasi: „Sa znakovnim jezikom, svi su uključeni!“.

Međunarodni dan znakovnih jezika usvojen je na UN-ovoj Općoj skupštini na kojoj je odlučeno da će se obilježavati godišnje i to 23.rujna počevši s 2018.godinom. Pripadnici Međunarodne zajednice gluhih se u to vrijeme okupljaju kako bi promovirali status znakovnih jezika te prava gluhih osoba. U budućnosti, Svjetska federacija gluhih preuzima promociju Međunarodnog dana znakovnih jezika i Međunarodnog tjedna gluhih jedan dan u tjednu.
Inkluzija i ravnopravno sudjelovanje u društvu podrazumijevaju pristupačnost znakovnih jezika, priznatih i podržanih, koji se očekuju postići kroz ciljeve održivog razvoja utemeljenih od Ujedinjenih naroda.

KLJUČNE PORUKE KAMPANJE
NA KOGA UTJECATI?
Budite vidljivi i utječite na što veći broj donositelja odluka kako bi ispunili svoje zakonske obveze promoviranja statusa znakovnih jezika i pravo na njihovo korištenje.

PROMOCIJA
Promovirajte znakovni jezik kao osnovni preduvjet ispunjenja ljudskih prava gluhih osoba.

TEMELJNA NAČELA
Razmotrite načela UN KPOSI koja znakovne jezike izjednačuje s govornim jezicima.

RAZUMIJEVANJE
Istaknite da je u radu s gluhim osobama važno uvažiti i primjenjivati princip „Ništa o nama bez nas!“.

ISTICANJE
Ističite da su znakovni jezici, uz govorene jezike, u punom smislu prirodni jezici, ali se strukturno razlikuju od govorenih.

JEZIČNA RAZNOLIKOST
Promovirajte znakovne jezike i kulturu gluhih kao višejezičnost i sredstva promocije, zaštite i očuvanja jezične i kulturološke raznolikosti diljem svijeta.

  • „Sa znakovnim jezikom, svi su uključeni!“
 
30-05-2019