O udruzi

Galerije fotografija

Novosti

Kontakt

 • Tel/fax:
  +385 (0)43 245 906
 • GSM:
  Tajnik:+385 (0)91 522 6848
  Predsjednik: +385 (0)99 333 7488 (SAMO SMS)
 • E-mail: uoos.bbz@gmail.com
 • radno vrijeme
  Ponedjeljak - petak 8:00 - 14:00 h
 • druženja članova - otkazana zbog pandemije koronavirusa
  Petak 19:00 - 21:00 h
 • radionica znakovnog jezika - otkazane zbog pandemije koronavirusa
  (Massarykova 8)
  Utorak 12:00 - 13:30 h
 • "Govorimo znakovni"- otkazano zbog pandemije koronavirusa
  (Dječji odjel Narodne knjižnice "Petar Preradović")
  Utorak 17:30 - 19:00 h
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društava

Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge

Novi Zakon o socijalnoj skrbi

Prema novom Zakonu o socijalnoj skrbi, koji je stupio na snagu 1. siječnja, jedan od noviteta je ukidanje pomoći za uzdržavanje, opskrbnine i produžene novčane naknade te uvođenje zajamčene minimalne naknade.

Kako je objavilo Ministarstvo socijalne politike i mladih, osnovna značajka zajamčene minimalne naknade (ZMN) je sprječavanje stanja ekstremnog siromaštva i održavanje socijalne integracije, odnosno sprječavanje socijalnog isključivanja. Zajamčena minimalna naknada okarakterizirana je kao pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Osnovica u 2014. godini za zajamčenu minimalnu naknadu iznosi 800 kuna. Iznos naknade za samca utvrđen je u iznosu od 100% osnovice, dok se za kućanstvo utvrđuje u iznosu koji predstavlja zbroj udjela za svakog člana kućanstva, s tim da udjeli članova kućanstva iznose za samohranog roditelja 100% (800 kuna), za odraslog člana kućanstva 60% (480 kuna) te za dijete 40% (320 kuna).

Ovaj novi oblik socijalne naknade objedinjuje sljedeće naknade: pomoć za uzdržavanje iz nadležnosti Ministarstva socijalne politike i mladih, opskrbnine iz nadležnosti Ministarstva branitelja te produženu novčanu naknadu iz nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Svi dosadašnji korisnici ovih naknada trebaju podnijeti zahtjev za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Pravo na ZMN ima samac ili kućanstvo ako nemaju u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koriste za stanovanje, nisu vlasnici imovine koju bi mogli koristiti ili prodavati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba i time osigurati stredstva u iznosu ZMN-a, ne posjeduju osobno vozilo (osim u slučajevima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi) te ako zadovoljavaju ostale uvjete propisane odredbama zakona.

O Zahtjevu za zajamčenu minimalnu naknadu odlučuje centar za socijalnu skrb prema mjestu stanovanja, a dosadašnji primatelji opskrbnina iz nadležnosti Ministarstva branitelja zahtjev za zajamčenu minimalnu naknadu mogu predati u uredima državne uprave.

Radno sposobnom ili djelomično radno sposobnom samcu ili članu kućanstva pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno pripadajući udio u zajamčenoj minimalnoj naknadi priznaje se najduže do dvije godine.

Inače, Zakon o socijalnoj skrbi tek je jedan od mnogih zakona koji su posljednjih nekoliko mjeseci doživjeli izmjene.

 
21-01-2014