O udruzi

Galerije fotografija

Novosti

Kontakt

 • Tel/fax:
  +385 (0)43 245 906
 • GSM:
  Tajnik:+385 (0)91 522 6848
  Predsjednik: +385 (0)99 333 7488 (SAMO SMS)
 • E-mail: uoos.bbz@gmail.com
 • radno vrijeme
  Ponedjeljak - petak 8:00 - 14:00 h
 • druženja članova - otkazana zbog pandemije koronavirusa
  Petak 19:00 - 21:00 h
 • radionica znakovnog jezika - otkazane zbog pandemije koronavirusa
  (Massarykova 8)
  Utorak 12:00 - 13:30 h
 • "Govorimo znakovni"- otkazano zbog pandemije koronavirusa
  (Dječji odjel Narodne knjižnice "Petar Preradović")
  Utorak 17:30 - 19:00 h
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društava

Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i razvoj udruge

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA UOOS BBŽ

Nadzorni odbor u sastavu: Mladen Rumiha (predsjednik), Zvjezdana Šantić i Mato Dončević održali su sjednicu dana 04. prosinca 2014. pri kojoj  je izvršen uvid u rad radnih tijela, zaposlenika, uvid u stanje imovine, poslovanje u prethodnom razdoblju te je obavljen pregled financijskog izvješća kroz promet analitičkih konta s bilješkama o prihodima i rashodima.

Izvršni odbor Udruge izabran odlukom Osnivačke Skupštine 12.studenog 2010. na čelu s predsjednicom Boženkom Stanša su: podpredsjednica Slava Pavičić, Predrag Valjak, Sanja Lovrinović, Mara Rumiha i Marina Balenović. Član Mirko Dandić napustio je vlastitom odlukom članstvo u Izvršnom odboru za vrijeme sjednice IO 13. studenog 2014. Posao tajnika prema odredbama Statuta obavlja članica Marina Balenović koja je i tumač/prevoditelj za članove te se njezina plaća financira iz Trogodišnjeg programa MSPIM. Administrativni referent, Koraljka Renić zaposlena na temelju Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Udruga za projekt „Uz pomoćnika u nastavi za sretnijeg i uspješnijeg učenika s poteškoćama“ koji je odobrilo Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta ima zaposlenu voditeljicu projekta Olgu Maltar te 24 pomoćnika u nastavi u 9 škola partnera ( 4 gradske i 5 županijskih škola ) za ukupno 28 djece od toga 4 djece oštećena sluha naših članova.

U programu javnih radova koje financira Hrvatski zavod za zapošljavanje zaposleno je troje dugotrajno nezaposlenih članova na poslovima pomoći starijim članovim te raznim aktivnostima u udruzi.

Udruga je od travnja 2014. ugovorom sa Gradom Bjelovarom nositelj korišćenja prostora u kojem radi, veličine 16 m2 , a koristi ga i dalje sa Udrugom političkih zatvorenika i Pčelarskom udrugom. Obzirom na puno aktivnosti, provedbi puno projekata, velikog broja od 30 zaposlenika ovaj prostor je nedostatan i za potrebna okupljanja članova na dnevnoj i tjednoj bazi. 

Od inventara udruga posjeduje novo računalo nabavljeno preko Institucionalne podrške NZRCD, laptop dobiven od HSGN pri završetku projekta osposobljavnja 9 članova za ECDL operatera, printer s faxom i skenerom, kupljen 2011. , telefon i projektor dobiven donacijom od Crvenog križa 2013. godine. Stari kompjuter dobiven polovni 2011. godine od HSGN darovan je siromašnoj obitelji Varvir.

Financijsko poslovanje Nadzorni odbor izvršio je pregledom dokumentacije: bilješke o prihodima i rashodima i prometa analitičkih konta. Poslove dvojnog knjigovodstva Udruzi prema propisima i Zakonima vodi Financijski centar „Groš“. Sva izvješća predaju se uredno u rokovima te se objavljuju javno i na web strani Udruge.
Utvrđeno je da je financijsko poslovanje uredno te se vodi transparentno.  

Najveći dio sredstava s kojim udruga raspolaže je iz prihoda od državnog proračuna na temelju financiranja projekata preko natječaja Ministarstva socijalne politike i mladih, te manji dio od refundacija, od dotacija Grada Bjelovara i BBŽ za provedbu programa, članarine i drugih.


                                                                               Za nadzorni odbor:
                                                                                                             Mladen Rumiha

 
10-02-2015