Godišnju i Izbornu Skupština održana 06. prosinca 2014.

Godišnju i Izbornu Skupština održana 06. prosinca 2014.

Od pozvanih 25 članova Skupštine, odazvalo se njih 15 sa pravom glasa.

Gosti su bili predstavnici Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih, predsjednik Andrija Halec i Tajana Biškupić Andolšek, tajnica te predstavnica grada Bjelovara iz ureda za društvene djelatnosti, gđa. Jadranka Matašin.

Ponovo izabrana predsjednica je Boženka Stanša.


Članovi Izvršnog odbora :

 • Mladen Rumiha
 • Slava Pavičić
 • Predrag Valjak
 • Marija Dujmović


 

Članovi Nadzornog odbora:

 • Sanja Lovrinović
 • Zvjezdana Šantić
 • Nikola Markaj
 • zamjena Jelica Božinović
   

Članovi su uručili predsjednici poklon zahvale za dosadašnji uspješan rad te joj poželili još uspješniji novi mandat.

 • Godišnju i Izbornu Skupština održana 06. prosinca 2014.
 • Godišnju i Izbornu Skupština održana 06. prosinca 2014.
 • Godišnju i Izbornu Skupština održana 06. prosinca 2014.
 • Godišnju i Izbornu Skupština održana 06. prosinca 2014.
 
10-02-2015