Godišnja izvještajna skupština UOOS BBŽ za 2016. godinu.

Godišnja izvještajna skupština UOOS BBŽ za 2016. godinu.

Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije održala je u subotu 12. 11. 2016., u hotelu Central Bjelovar Godišnju izvještajnu skupštinu. Na Skupštini se razgovaralo o aktivnostima u 2016. godini i planu aktivnosti u 2017. godini.

Skupštinu je vodila Marina Balenović, tajnik i tumač/prevoditelj za članove Udruge. Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije broji 80 članova, od toga je aktivnih 56 gluhih i nagluhih. Na području Bjelovarsko-bilogorske županije ova organizacija ima duge korijene koje vuče iz 1957. godine. Udruga se nalazi u prostoru grada Bjelovara u Masarykovoj ulici i taj prostor najviše koristi za društvene aktivnosti svojih članova. Prema Izvješću Nadzornog odbora UOOS BBŽ za 2016. godinu financijsko poslovanje Udruge je uredno i sve se vodi transparentno. Najveći dio sredstava s kojima Udruga raspolaže dolazi iz prihoda državnog proračuna na temelju financiranja projekata preko natječaja Ministarstva socijalne politike i mladih, te Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i manji dio od lokalnih uprava i samouprava, kao i dijela od članarina i donacija.

Na Skupštini je nazočio Andrija Halec, predsjednik Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih te predstavnice Centra za socijalnu skrb grada Bjelovara.

  • Godišnja izvještajna skupština UOOS BBŽ za 2016. godinu.
  • Godišnja izvještajna skupština UOOS BBŽ za 2016. godinu.
  • Godišnja izvještajna skupština UOOS BBŽ za 2016. godinu.
  • Godišnja izvještajna skupština UOOS BBŽ za 2016. godinu.
  • Godišnja izvještajna skupština UOOS BBŽ za 2016. godinu.
 
16-11-2016