Edukacija tumača/prevoditelja na temu “Prava i obaveze gluhih i tumača/prevoditelja”

Edukacija tumača/prevoditelja na temu “Prava i obaveze gluhih i tumača/prevoditelja”

Dana 22. siječnja 2014. prisustvovali smo edukaciji tumača/prevoditelja na temu "Prava i obaveze gluhih i tumača/prevoditelja", predavanje na internacionalnom znakovnom jeziku vodila je mlada gluha studentica iz Estonije koja studira za prevoditelja!
Prisutni tumači/prevoditelji od UOOS BBŽ:
Marina Balenović, Josip Dandić, Renata Samarđija, Daniela Abramović i Sonja Ištvanović.

  • Edukacija tumača/prevoditelja na temu “Prava i obaveze gluhih i tumača/prevoditelja”
  • Edukacija tumača/prevoditelja na temu “Prava i obaveze gluhih i tumača/prevoditelja”
  • Edukacija tumača/prevoditelja na temu “Prava i obaveze gluhih i tumača/prevoditelja”
  • Edukacija tumača/prevoditelja na temu “Prava i obaveze gluhih i tumača/prevoditelja”
  • Edukacija tumača/prevoditelja na temu “Prava i obaveze gluhih i tumača/prevoditelja”
  • Edukacija tumača/prevoditelja na temu “Prava i obaveze gluhih i tumača/prevoditelja”
  • Edukacija tumača/prevoditelja na temu “Prava i obaveze gluhih i tumača/prevoditelja”
 
24-01-2014